Кафедра загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології

Кафедра загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології

Recent Submissions

 • Четверіков, С. Г.; Максимовський, В. Є.; Каштальян, М. А.; Атанасов, Д. В.; Четверікова-Овчинник, В. В.; Четверіков, М. С.; Пирогов, В. В. (2023)
  Метою дослідження є збільшення тривалості та покращення якості життя хворих з перитонеальним карциноматозом та іншими інтраабдомінальними метастазами різного первинного походження шляхом вдосконалення діагностики, ...
 • Правосудов, О. С.; Правосудов, С. В.; Нікітєнков, В. Г. (2023)
  Сторонні тіла (СТ) стравоходу — патологія, що часто зустрічається у дітей раннього віку. Життєнебезпечні ускладнення, викликані потраплянням СТ в стравохід і шлунок, визначаються характером та тривалістю їхнього знаходження. ...
 • Квашніна, А. А.; Мельниченко, М. Г. (2023)
  Актуальність. У переважної більшості пацієнтів після перенесених втручань на органах черевної порожнини формується інтраабдомінальний спайковий процес, що призводить до таких ускладнень, як кишкова непрохідність, вторинне ...
 • Квашніна, А. А. (2023)
  Порушення статевого розвитку (ПСР) — гетерогенна група станів із різноманітним клінічними проявами, що потребують індивідуального мультидисциплінарного підходу із залученням лікарів різної спеціалізації, каріотипування ...
 • Гопа, О. О. (2023)
  Людмила Василівна Прокопова докладно вивчила особливості перебігу гострого апендициту у дітей різного віку. Вражає, як ретельно проводилася наукова робота, фундаментальність якої підтверджена експериментальними дослідженнями, ...
 • Артюх, А. О. (2023)
  Стаття присвячена докторської дисертації Прокопової Л. В. Метою наукового дослідження в докторській дисертації було, враховуючи анатомо-фізіологічній особливості дитячого організму, накопичений в літературі досвід та ...
 • Квашніна, А. А. (2023)
  У стаття росповідається про життєвий шлях непересічної особистості, видатної лікарки, вченої та педагога Людмили Василівни Пропокової.
 • Кияшко, Е. Ф. (2023)
  Стаття присвячена пам'яті Прокопової Людмили Василівни. Лікаря з великої літери: сотні врятованих життів, 1000 виправлених доль та безмірна любов до всіх — пацієнтів, учнів, колег.
 • Мельниченко, М. Г. (2023)
  Цього року виповнюється 95 років першій жінці професору дитячому хірургу Прокоповій Людмилі Василівні. Багаторічна вірність професії, самовіддане служіння дітям та збереження високих життєвих цінностей, талант педагога ...
 • Мельниченко, М. Г. (2023)
  У статті розповідається про історію розвитку хірургії дитячого віку, починаючи від медичного факультету Новоросійського університету і до нащих днів. Великий внесок у цю справу зробив М. І. Пирогов, який на заморожених ...
 • Лосєв, О. О. (2023)
  Стаття присвячена історії кафедри дитячої хірургії, її видатним викладачам та високопрофесійним хірургам.
 • Kashtalian, M.; Chetverikova-Ovchynnyk, V. (2023)
  The aim of the study was to discuss a rare case of synchronously metastatic colon cancer, which clinically manifested as intestinal obstruction due to the presence of ovarian metastasis. Materials and methods. The clinical ...
 • Ціповяз, С. В.; Защук, Р. Г.; Савицький, І. В.; Сарахан, В. М.; Єрьоменко, Р. Ф.; Tsypovyaz, S. V.; Vashuk, R. G.; Sarakhan, V. M.; Savуtskyi, I. V.; Yeromenko, R. F. (2023)
  У структурі гнійних ускладнень перитоніт, деструктивні ураження органів черевної порожнини, і, як правило, запущені форми даних захворювань, займають одне з перших місць – 15-25 % ургентних хірургічних захворювань ...
 • Dekhtiar, Yu. M.; Butenko, L. L.; Shevchuk, H. Yu.; Kurtova, M. M.; Дехтяр, Ю. М.; Бутенко, Л. Л.; Шевчук, Г. Ю.; Куртова, М. М. (2023)
  Recently, the tendency to spread the incidence of ulcerative colitis continues to grow. The main etiological factors of disease development include immunological and genetic factors, intestinal biocenosis disorders, and ...
 • Дехтяр, Ю. М.; Бутенко, Л. Л.; Шевчук, Г. Ю.; Куртова, М. М.; Dekhtiar, Yu. M.; Butenko, L. L.; Shevchuk, H. Yu.; Kurtova, M. M. (2023)
  У статті висвітлено сучасні дані про поширення, ризики розвитку та методи лікування аутоімунних захворювань у гастроентерології. Мета роботи: визначити і проаналізувати сучасний стан проблеми аутоімунних захворювань у ...
 • Бабієнко, В. В.; Мокієнко, А. В.; Шанигін, А. В.; Рожнова, А. М.; Квасницька, О. В.; Ільїна-Стогнієнко, В. Ю.; Babienko, V. V.; Mokienko, A. V.; Shanygin, A. V.; Rozhnova, A. M.; Kvasnytska, O. V.; Ilina-Stohniienko, V. Yu. (2023)
  Аналіз клінічних проявів та патофізіології COVID-19 показав подібність деяких ознак захворювання із симптоми та ознаками, які описані при дефіциті магнію (Mg). Мета. Проаналізувати можливий зв’язк між магнієм як основним ...
 • Chystiakov, R. S.; Kostyev, F. I.; Bondar, O. V.; Lysenko, V. V.; Varbanets, V. O.; Чистяков, Р. С.; Костєв, Ф. І.; Бондар, О. В.; Лисенко, В. В.; Варбанець, В. О. (2023)
  Cur rently, the search for additional organ-sparing methods of intravesical therapy for non-muscular-invasive bladder cancer (NMIBC) is actively continuing, which could become an effective alternative to standard treatment ...
 • Tsymbaliuk, V.; Lurin, I.; Gumeniuk, K.; Herasymenko, O.; Furkalo, S.; Oklei, D.; Negoduyko, V.; Gorobeiko, M.; Цимбалюк, В.; Лурін, І.; Гуменюк, К.; Герасименко, О.; Фуркало, С.; Оклей, Д.; Негодуйко, В.; Горобейко, М.; Дінець, А. (2023)
  Modern weapons cause severe damage, accompanied by high rates of complications and mortality. The investigation of such kinds of weapons is in high demand considering the ongoing active phase war against Ukraine since ...
 • Losev, O. O.; Melnychenko, M. G.; Lekan, R. Y.; Eliy, L. B.; Samofalov, D. O.; Buzovsky, V. P.; Antonyuk, V. V.; Лосєв, О. О.; Мельниченко, М. Г.; Лекан, Р. Й.; Елій, Л. Б.; Самофалов, Д. О.; Бузовський, В. П.; Антонюк, В. В. (2019)
  The manual contains modern data for diagnosis and medical treatment of main defects of development and surgical diseases of children. It is intended for training of future doctors in rendering urgent surgical service and ...
 • Квашніна, А. А. (2023)
  Створена професором Л. В. Прокопової наукова школа продовжує об’єднувати дитячих фахівців з різних регіонів країни. Традиції науково-педагогічної школи ретельно зберігаються і продовжуються її учнями та послідовниками до ...

View more