Browsing Наукові статті. Кафедра менеджменту охорони здоров’я by Issue Date

Browsing Наукові статті. Кафедра менеджменту охорони здоров’я by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Корчевна, Л.; Дергунова, О. (2017)
  Статтю присвячено проблемі визначення поняття "право" в різних правових школах, співвідношення права та справедливості, сутності "природного" права. Наведено підходи до "ідеального начала" в праві, наголошено на ціннісній ...
 • Дергунова, О. І. (2017)
  Досліджуючи психологічну теорію права, зрозуміло, що вона цілком зводить право до індивідуальної психіки. До психологічного поняття права приходять представники різних напрямків, тому про психологізм можна говорити як ...
 • Дергунова, О. І. (2017)
  У статті проаналізовані проблеми ефективності правового регулювання громадських стосунків із точки зору юриспруденції і психології. Приділена увага особливостям сприйняття і дотримання правових норм людьми і їх колективами. ...
 • Дергунова, О. І. (2017)
  У статті досліджено сутність та зміст поняття психологічного типу праворозуміння. Встановлено, що психологія людини інституційний чинник розвитку права. Розуміння впливу психологічних процесів та станів людей на формування ...
 • Дергунова, О. І. (2017)
  Потенціал психологічної теорії праворозуміння приваблює юристів можливостями пізнання правових феноменів, їхньої дії на тлі різних проявів індивідуальної або колективної психіки. На рівні теорії проблематика психології у ...
 • Селезньова, О. О.; Рудінська, О. В.; Seleznova, O. О.; Rudinska, O. V.; Селезнева, А. А.; Рудинская, А. В. (2018)
  У статті наведено відмінні риси управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Розроблено та обґрунтовано концепцію холістично-орієнтованого управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Розкрито ...
 • Дергунова, О. І. (2018)
  У статті досліджено сутність та зміст психологічного типу праворозуміння, одним із засновників якого є Л. Петражицький. Зазначається, що звернення до творчого надбання вітчизняних правових шкіл, включно психологічної, має ...
 • Гузь, Д. О. (2018)
  В сучасних умовах господарювання для багатьох підприємств туристичної сфери основною проблемою є виживання та забезпечення стійкого розвитку. Невід’ємною умовою стійкого економічного розвитку підприємств туристичної ...
 • Борщ, В. І.; Borshch, V. I.; Борщ, В. И. (2018)
  У статті досліджено проблему сучасного розвитку системи охорони здоров’я україни та надано порівняльний аналіз моделей управління та фінансування охорони здоров’я у світі. проаналізовано сучасні тенденції розвитку національної ...
 • Борщ, В. І.; Белякова, А. А.; Borshch, V. V.; Belyakova, V. V.; Борщ, В. И.; Белякова, В. В. (2018)
  У статті розглядаються традиційні і сучасні походи до кадрової служби на підприємствах. Досліджено внутрішню структуру служби управління персоналом, визначено основні іїї напрямки. Проведено аналіз функціональної складової ...
 • Борщ, В. І. (2018)
  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти інтелектуалізації системи управління охороною здоров’я. В дослідженні було використано методи формальної логіки: метод структурно-логічного аналізу, статистичний, графічний ...
 • Квач, Я. П.; Князькова, В. Я.; Федоренко, С. О.; Kvach, Ya. P.; Knyazkova, V. Ya.; Fedorenko, S. O. (2018)
  Низька податкова культура населення та суб’єктів підприємництва, значна тінізація економіки, недоліки податкового адміністрування приводять до суттєвого зменшення податкових надходжень до бюджету, підвищують ймовірність ...
 • Гузь, Д. О.; Буслаєва, Г. В. (2018)
  Туристична сфера України розвивається в умовах нестабільності національної економіки. Вітчизняні туристичні підприємства з метою адаптації до постійного негативного впливу ризиків зовнішнього середовища та забезпечення ...
 • Гузь, Д. О.; Буслаєва, Г. В. (2018)
  З кожним роком обсяги наданих послуг суб’єктами туристичної діяльності зростають. Діяльність туристичних підприємств характеризується певним особливостями, спричиненими специфікою туристичних послуг. Як наслідок, організація ...
 • Базецька, Г. І.; Кусик, Н. Л.; Багдікян, С. В.; Bazetska, G. I.; Kusyk, N. L.; Bagdikyan, S. V. (2018)
  Досліджено критерії, за якими можливо проводити сегментацію ринку вищої освіти за купівельною спроможність споживачів освітніх послуг та рівнем їх вимог до якості цих послуг, такі як: прожитковий мінімум, мінімальна заробітна ...
 • Нєнно, І. М.; Рудінська, О. В.; Бушняк, Т. І.; Nyenno, I.; Rudinska, O.; Bushniak, T. (2019)
  У статті систематизовано системи класифікації готелів за рівнем комфорту в системах зірок, букв, «корон» та розрядів. Виділено основні тенденції розвитку світового готельного ринку, серед них: розширення та диверсифікація ...
 • Рудінська, О. В.; Яковлєв, О. І.; Барон, Р. Д.; Rudinska, O. V.; Yakovlev, O. I.; Baron, R. D.; Рудинская, Е. В.; Яковлев, А. И.; Барон, Р. Д. (2019)
  Ринок дорогоцінних металів є одним з важливих чинників ефективного функціонування національної економіки. В Україні він відповідає за функцію накопичення дорогоцінного металу в державному резерві та дає можливість ...
 • Кусик, Н. Л.; Рудінська, О. В.; Багдікян, С. В.; Kusyk, N.; Rudinska, O.; Bagdikyan, S. (2019)
  У статті проаналізовано можливості використання концепції маркетингу партнерських відносин, як моделі, яку можна адаптувати до ринку освітніх послуг. Доведено, що концепцію доречно використовувати для налагодження ...
 • Борщ, В. І.; Рудінська, О. В.; Borshch, V. I.; Rudinska, O. V.; Борщ, В. И.; Рудинcкaя, E. В. (2019)
  У статті розглядаються питання формування професійної компетентності менеджера закладу охорони здоров’я. Розглянуто структура компетенцій менеджера. Деталізовано розглянуто систему компетенцій менеджера з управління закладами ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account