Browsing Наукові статті. Кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології by Issue Date

Browsing Наукові статті. Кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Запорожан, В. М.; Гоженко, А. І.; Савицький, І. В. (2000)
  Вивчали вплив 0,3 % водного розчину NaNO2, L-аргініну на передміхурову залозу, сім’яники та сім’яні пухирці щурят у віці 10 днів. Визначили вміст тестостерону, ГСІК та ФСГ у плазмі крові і тестостерону, цГМФ, ПГЕ2 у ...
 • Вастьянов, Р. С.; Крепец, Ю. С.; Vastyanov, R. S.; Krepets, Yu. S. (ОНМедУ, 2006)
  Приведены результаты экспериментальных исследований, посвященных изучению влияния блокады интерлейкин-1 (ИЛ-1)-рецепторов применением рекомбинантного антагониста ИЛ-1-рецепторов (РАИЛ) на выраженность острых генерализованных, ...
 • Вастьянов, Р. С.; Олійник, А. А.; Шандра, О. А.; Vastyanov, R. S.; Oliynyk, А. А.; Shandra, O. A.; Вастьянов, Р. С.; Олейник, А. А.; Шандра, А. А. (ОДМУ, 2006)
  Авторы приводят данные собственных экспериментальных исследований, а также обсуждают результаты исследований других авторов в пределах одной проблемы — взаимосвязи эпилепсии и воспалительной реакции головного мозга. ...
 • Гоженко, А. І.; Владимирова, М. П.; Кузьменко, І. А.; Gozhenko, A. I.; Vladimirova, M. P.; Kuzmenko, I. A.; Гоженко, А. И.; Владимирова, М. П.; Кузьменко, И. А. (ОДМУ, 2006)
  В опытах на 30 белых нелинейных крысах-самцах массой 80–90 г при введении гентамицина в дозе 10 мг/100 г массы тела 1 раз в день в течение 7 дней в условиях индуцированного водного диуреза показано нефротоксическое действие ...
 • Рожковська, Н. М.; Ситнікова, В. О.; Хала Ахмед, Альтавель; Rozhkovska, N. M.; Sitnikova, V. O.; Altavel Hala Ahmed; Рожковская, Н. Н.; Ситникова, В. А.; Хала Ахмед, Альтавель (ОДМУ, 2006)
  Проведен анализ течения гестационного периода и состояния новорожденных у 100 беременных с ожирением (основная группа) и 30 беременных с нормальной массой тела (контроль). Течение беременности и родов у женщин с ожирением ...
 • Гончарова, Л. В.; Кузьменко, И. А.; Гончарова, Л. В.; Кузьменко, І. А.; Goncharova, L. V.; Kuzmenko, I. A. (2006)
  Результати функціональних і морфологічних досліджень демонструють, що чотирьоххлористий вуглець, разом з гепато токсичним ефектом, має пряму ушкоджувальну дію на судинно-клубочковий і канальцевий відділи нефрону. Проте, ...
 • Владимирова, М. П.; Котюжинська, С. Г.; Корнеєнко, Т. В.; Кругман, І. С.; Vladimirova, M. P.; Kotuzhinskaya, S. G.; Korneenko, T. V.; Krugman, I. S.; Владимирова, М. П.; Котюжинская, С. Г.; Корнеенко, Т. В.; Кругман, И. С. (2006)
  Метою дослідження було вивчення функціонального стану нирок білих щурів та механізмів порушення процесів КФ та після курсового (протягом семи днів) введення Г та ефективності використання БК та Пр для корекції токсичної ...
 • Карчаускас, В. Ю.; Котюжинская, С. Г.; Карчаускас, В. Ю.; Котюжинська, С. Г.; Karchauskas, V. J.; Kotuzhinskaya, S. G. (2006)
  Одержані дані свідчать про розвиток токсичної нефропатії в результаті дії солі кадмію у вигляді виражених ознак пошкодження канальцевого відділу нефрону - протеїнурії і підвищенні ниркових втрат осматично-активних речовин. ...
 • Гоженко, А. И.; Бабий, В. П.; Котюжинская, С. Г.; Картавенко, Н. П.; Гоженко, А. І.; Бабий, В. П.; Котюжинська, С. Г.; Картавенко, Н. П.; Gozhenko, A. I.; Babiy, V. P.; Kotjuzhinskaya, S. G.; Kartavenko, N. P. (2006)
  Проведений огляд літератури по механізмах хемотаксису лейкоцитів при запалювальних процесах. Дана повна характеристика хемотаксичних речовин та цитокинів-хемокинів, які активують рух лейкоцитів та їх еміграцію в тканини. ...
 • Гоженко, А. І.; Владимирова, М. П.; Кузьменко, І. А.; Котюжинська, С. Г.; Гоженко, А. И.; Владимирова, М. П.; Кузьменко, И. А.; Котюжинская, С. Г.; Gozhenko, A. I.; Vladimirova, M. P.; Kuzmenko, I. A.; Kotyuzhinska, S. G. (ОДМУ, 2007)
  В опытах на 20 белых нелинейных крысах-самцах массой 80–90 г при внутрибрюшинном введении гентамицина 1 раз в сутки в дозе 10 мг/100 г массы тела в условиях индуцированного водного диуреза показано нефротоксическое действие ...
 • Реутов, В. П.; Гоженко, Е. А.; Охотин, В. Е.; Котюжинская, С. Г.; Шуклин, А. В.; Сорокина, Е. Г.; Reutov, V. P.; Gozhenko, A. I.; Okhotin, V. E.; Kotuzhinskaya, S. G.; Shuklin, A. V.; Sorokina, E. G. (2007)
  У роботі аналізуються дані літератури про цикл оксиду азоту (NO). Розглянуті молекулярні, біохімічні і фізіологічні аспекти, пов’язані з внутріклітинною локалізацією NO синтазних і нітритредуктазних систем, які беруть ...
 • Гоженко, А. І.; Котюжинська, С. Г.; Бурлака, Н. І.; Слученко, О. М.; Gozhenko, A. I.; Kotiuzhinskaya, S. G.; Burlaka, N. I.; Sluchenko, O. M. (2007)
  Метою даної роботи було дослідити дійсний функціональний стан нирок з урахуванням їх резервних можливостей при сулемовій нефропатії, тобто в цілому дати більш точнішу картину наявного функціонально стану нирок.
 • Вастьянов, Р. С.; Олейник, А. А.; Vastyanov, R. S.; Oleynik, А. А. (2007)
  Цитокины и факторы роста (ФР) вовлечены в процессы регуляции активности нервной системы, что подтверждается данными исследований о синтезе и высвобождении цитокинов нервной системой и о наличии в ней рецепторов к ним. ...
 • Гоженко, А. І.; Горобець, О. П.; Клеменко, Л. В.; Лобанов, О. К.; Gozhenko, A. I.; Gorobets, O. P.; Klemenko, L. V.; Lobanov, О. K.; Гоженко, А. И.; Горобец, О. П.; Клеменко, Л. В.; Лобанов, А. К. (ОНМедУ, 2008)
  Мета роботи полягала у вивченні сечового синдрому у хворих на туберкульоз легенів і з’ясування причин і наслідків його розвитку.
 • Гоженко, А. І.; Свірський, О. О.; Коваленко, Л. Г.; Котюжинська, С. Г.; Бабій, В. П.; Кузьменко, І. А. (2008)
  Вища медична освіта в Україні знаходиться в стані суттєвого реформування. В повній мірі це стосується і патологічної фізіології, яка була, є і повинна бути теоретичним базисом підготовки лікаря. Стрімке збільшення знань у ...
 • Вастьянов, Р. С.; Шандра, О. А.; Феррарі, П.-Ф.; Фогассі, Л.; Різзолатті, Дж. (2008)
  Мета роботи – з'ясування кортикального представництва рухів щурів за умов хронічної епілептичної активності. Матеріали і методи. Дослідження проводили за умов хронічного експерименту на щурах-самцях з дотриманням загальних ...
 • Олейник, А. А.; Вастьянов, Р. С.; Oleynik, A. A.; Vastyanov, R. S. (2008)
  Cytokines and trophic factors (TF) are known to be involved not only into the immune processes but in majority cells, organs and physiological systems functional activity regulation as well as in pathological conditions. ...
 • Гоженко, А. И.; Котюжинская, С. Г.; Афанасьев, С. Ф.; Жуков, В. А.; Gozhenko, A. I.; Kotuzhynskaya, S. G.; Afanasiev, S. F.; Zhukov, V. A.; Гоженко, А. І.; Котюжинська, С. Г.; Афанасьєв, С. Ф.; Жуков, В. А. (2008)
  Обзор литературы посвящен анализу проблемы функционального состояния системы коагуляционного гемостаза в норме и при нитритной интоксикации. Рассмотрены современные взгляды на некоторые аспекты патогенеза гипокоагуляции.
 • Вастьянов, Р. С.; Vastianov, R. S.; Вастьянов, Р. С. (2008)
  Наведені дані власних досліджень, а також існуючі дані аналогічної спрямованості зарубіжних авторів, які обговорюються з точки зору важливості дослідження патофізіологічних механізмів хронічної епілептичної активності та ...
 • Непорада, В. П.; Кононенко, В. В.; Волянський, А. Ю.; Ігнатьєв, О. М.; Ярмула, К. А.; Савицький, І. В.; Непорада, Н. В.; Мацегора, Н. А.; Neporada, V. P.; Kononenko, V. V.; Volianskiy, A. J.; Ignatyev, O. M.; Yrmula, K. A.; Savitskiy, J. V.; Neporada, N. V.; Matsegora, N. A.; Непорада, В. П.; Кононенко, В. В.; Волянский, А. Ю.; Игнатьев, О. М.; Ярмула, К. А.; Савицкий, И. В.; Непорада, Н. В.; Мацегора, Н. А. (2008)
  Питання інфекційної загрози цивілізації визнано на сьогоднішній день в світі пріоритетним поряд з економічною, енергетичною безпеками та міжнародним тероризмом. Завдяки природним закономірностям та антропогенній активності ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account