Особливості перебігу вагітності та стану біотопу піхви при внутрішньоутробній інфекції плода

Show simple item record

dc.contributor.author Нагорна, В. Ф.
dc.contributor.author Москаленко, Т. Я.
dc.contributor.author Гриценко, А. А.
dc.contributor.author Nagorna, V. F.
dc.contributor.author Gritsenko, А. А.
dc.date.accessioned 2019-12-11T14:14:05Z
dc.date.available 2019-12-11T14:14:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Нагорна В. Ф. Особливості перебігу вагітності та стану біотопу піхви при внутрішньоутробній інфекції плода / В. Ф. Нагорна, Т. Я. Москаленко, А. А. Гриценко // Акушерство. Гінекологія. Генетика. - 2017. - Т. 3, № 3. - С. 5-9. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/6099
dc.description.abstract У статті наведено результати аналізу особливостей вагітності, пологів у жінок із верифікованим діагнозом внутрішньоутробної інфекції плода та інфікованими навколоплідними водами у 2 групах ретроспективного аналізу (66 та 107 вагітних). Автори пропонують такі ускладнення вагітності, як дисфункція плаценти, загроза переривання в будь-якому терміні, структурні зміни плаценти, аналізувати з позиції наявності інфекції. У цих жінок констатовано високий відсоток прееклампсії. Мікроскопічний та бактеріологічний методи не відтворюють стан біотопу піхви. uk_UA
dc.description.abstract In 2 retrospective analysis groups (66 and 107 pregnant women), the features of pregnancy, delivery in women with a verified diagnosis of intrauterine fetus infection and infection with amniotic fluid were analyzed. The authors suggest such complications of pregnancy as placental dysfunction, the threat of interruption at any time, structural changes in the placenta analyzed from the position of the presence of infection. These women reported a high percentage of preeclampsia. Microscopic and bacteriological methods do not reflect the state of the biotope of the vagina. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject вагітність uk_UA
dc.subject інфекція uk_UA
dc.subject ускладнення uk_UA
dc.subject інформативність uk_UA
dc.subject pregnancy uk_UA
dc.subject infection uk_UA
dc.subject diagnosis uk_UA
dc.subject complication uk_UA
dc.subject informative uk_UA
dc.title Особливості перебігу вагітності та стану біотопу піхви при внутрішньоутробній інфекції плода uk_UA
dc.title.alternative Features of the prevalence of pregnancy and status of biotope of vagina at intrauterine fetus infection uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account