Варіанти фундоплікації за Ніссеном при лапароскопічних антирефлюксних операціях: проспективне дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Грубник, В. В. uk
dc.contributor.author Малиновський, А. В. uk
dc.contributor.author Ільяшенко, В. В. uk
dc.contributor.author Медведев, О. В. uk
dc.contributor.author Hrubnyk, V. V. en
dc.contributor.author Malynovsky, A. V. en
dc.contributor.author Ilyashenko, V. V. en
dc.contributor.author Medvedev, O. V. en
dc.date.accessioned 2018-11-21T09:17:25Z
dc.date.available 2018-11-21T09:17:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Варіанти фундоплікації за Ніссеном при лапароскопічних антирефлюксних операціях: проспективне дослідження / В. В. Грубник, А. В. Малиновський, В. В. Ільяшенко, О. В. Медведев // Шпитальна хірургія. - 2010. - № 2. - С. 14-16. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4049
dc.description.abstract Залишається актуальним питання про спосіб фундоплікації при лапароскопічних антирефлюксних операціях. З 1994 до 2007 року в Одеській обласній клінічній лікарні пластика сітчастим трансплантатом з фундоплікацією за Ніссеном була виконана у 312 хворих із ГЕРХ, що асоціюється з аксіальними ГСОД II і III ступенів і параезофагеальними грижами, з діаметром грижового дефекту більше 5 см. I групу склали 196 пацієнтів, яким була виконана класична фундоплікація за Ніссеном, при якій фундоплікаційна манжета не фіксується до діафрагми. II групу склали 116 пацієнтів, яким була виконана модифікована фундоплікація за Ніссеном, при якій фундоплікаційна манжета фіксується до передніх і бічних країв стравохідного отвору діафрагми (СОД). Віддалені результати вивчені у 287 пацієнтів (92 %) в середньому через 4 роки після операції. Частота симптомів ГЕРХ була достовірно меншою в II групі, якість життя за шкалою GERD-HRQL достовірно покращилася у II групі більшою мірою, ніж в I групі. Індекс DeMeester після операції також був достовірно меншим в II групі порівняно з I групою. Модифікована фундоплікація Ніссена з фіксацією манжети до країв СОД може зменшити частоту рецидивів ГЕРХ і дисфагії та поліпшити якість життя пацієнтів порівняно з класичною методикою. uk_UA
dc.description.abstract The choice of method of fundoplication in laparoscopic antireflux surgery is still controversial. From 1994 till 2007, 312 patients with large axial and paraesophageal hiatal hernias were operated in Odessa Regional Hospital. The 1-st group included 196 patients which were operated using classic Nissen technique. The 2-nd group included 116 patients which were operated using modified Nissen technique with fixation of the wrap to diaphragm. The longterm results were studied in 287 (92 %) patіents with а mean follow-up period of 4 years. The modified Nissen technique was superior in terms of incidence of symptoms of GERD, quality of life by GERD-HRQL score, degree of esophagitis and DeMeester score. The modified Nissen fundoplication may decrease the incidence of postoperative symptoms of GERD and dysphagia and improve the quality of life rather than classic Nissen procedure. en
dc.language.iso uk en
dc.subject фундоплікація uk_UA
dc.subject лапароскопічні антирефлюксні операції uk_UA
dc.subject method of fundoplication en
dc.subject laparoscopic antireflux surgery en
dc.title Варіанти фундоплікації за Ніссеном при лапароскопічних антирефлюксних операціях: проспективне дослідження uk_UA
dc.title.alternative Variants of Nissen fundoplication at laparoscopic anti-reflux operations: prospective research en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account