Сучасні методи лапароскопічної пластики при лікуванні рецидивних пахвинних гриж

Show simple item record

dc.contributor.author Грубник, В. В. ua
dc.contributor.author Черномаз, Р. В. ua
dc.contributor.author Воротинцева, К. О. ua
dc.contributor.author Hrubnyk, V. V. en
dc.contributor.author Chernomaz, R. V. en
dc.contributor.author Vorotyntseva, K. O. en
dc.date.accessioned 2019-05-20T13:26:21Z
dc.date.available 2019-05-20T13:26:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Грубник В. В. Cучасні методи лапароскопічної пластики при лікуванні рецидивних пахвинних гриж / В. В. Грубник, Р. В. Черномаз, К. О. Воротинцева // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 100–103. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/5174
dc.description.abstract Пластика пахвинних гриж є найбільш популярною операцією, яка виконується загальними хірургами усього світу. Частота рецидивів пахвинних гриж при використанні операції Ліхтенштейна з використанням різноманітних сітчастих трансплантатів складає від 5–9 %. Лапароскопічна герніопластика рецидивних пахвинних гриж асоціюється з доброю ефективністю, незважаючи на серйозні технічні труднощі під час її виконання. Усі 82 пацієнти були поділені на дві групи, перша група пацієнтів була прооперована за допомогою лапароскопічних методів, друга група – за допомогою операції методом Ліхтенштейна. У групі І тривалість операції становила (87±12) хв. Невеликий набряк мошонки спостерігався лише у 8 хворих (20 %) цієї лапароскопічної групи. Таким чином, у середньому кількість днів перебування в стаціонарі склала (3,5±1,4) дня. При спостереженні за пацієнтами у віддалені строки в жодному випадку не було виявлено рецидиву гриж. У віддалені строки після операції 9 пацієнтів (22,5 %) скаржились на помірні больові відчуття в паховій ділянці. У групі ІІ 42 пацієнтам була виконана відкрита герніопластика, середня тривалість операції в цій групі пацієнтів становила (112±15) хв. Виражений больовий синдром спостерігався у 29 пацієнтів (69 %) цієї групи. Гематоми в ділянці післяопераційної рани були у 8 пацієнтів (19 %), виражений набряк мошонки у 9 хворих (21,4 %). Ускладнений діурез у перші дні після операції мали 6 пацієнтів (14,2 %). Сероми в підшкірній клітковині були сформовані у 15 хворих (35,7 %). При спостереженні за пацієнтами цієї групи в строк від 12 до 24 місяців у 4 хворих (9,5 %) був виявлений рецидив грижі. При порівнянні двох рандомізованих груп пацієнтів, яким були виконані лапароскопічна та відкрита операції з приводу рецидивних пахових гриж, нами було виявлено чіткі переваги лапароскопічних операцій. Але найбільш суттєвим, на нашу думку, став той факт, що після лапароскопічних втручань не було рецидиву гриж, тоді як після відкритих операцій частота рецидивів склала 9,5 %. uk_UA
dc.description.abstract Inguinal hernia repair is the most popular operation performed by general surgeons around the world. The frequency of inguinal hernia recurrence using the Lichtenstein operation with various type of mesh is ranging from 5 to 9 %. Laparoscopic hernioplasty of recurrent inguinal hernia is associated with a good performance despite the serious technical difficulties during its operation. All 82 patients were divided into two groups, first group of patients was operated using laparoscopic techniques, the second group – by the method of Lichtenstein operation. In group I, duration of surgery was (87±12) minutes. A small swelling of the scrotum was observed only in 8 patients (20 %) of the laparoscopic group. Thus, the average number of days spent in hospital was (3,5±1,4) days. Observing the patient for a long time, there were no cases of hernia recurrence. In the long term after surgery 9 patients (22.5 %) had moderate pain complaints of feeling in the groin area. In group II, 42 patients were performed open hernioplasty, the average duration of operation in this group of patients was (112±15) minutes. Expressed pain was observed in 29 patients (69 %). Hematomas were in 8 patients (19 %), scrotal swelling distinctly in 9 patients (21.4 %). Advanced diuresis in the first days after surgery were in 6 patients (14.2 %). Seromas in the subcutaneous were formed in 15 patients (35.7 %). When observing this group of patients in a period of 12 to 24 months in 4 patients (9.5 %) there was detected recurrence of hernia. When comparing two randomized groups of patients who underwent laparoscopic and open surgery on recurrent inguinal hernias we found clear benefits of laparoscopic operations. But the most significant in our opinion there was the fact that after laparoscopic surgery was no hernia recurrence, while after open operations recurrence rate was 9.5 %. en
dc.language.iso uk en
dc.subject лапароскопічна пластика uk_UA
dc.subject рецидивні пахові грижі uk_UA
dc.subject сітчасті трансплантати uk_UA
dc.subject герніопластика uk_UA
dc.title Сучасні методи лапароскопічної пластики при лікуванні рецидивних пахвинних гриж uk_UA
dc.title.alternative Advanced laparoscopic techniques in the treatment of recurrent inguinal hernias en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account