Пути улучшения результатов лапароскопических антирефлюксных операций у больных с большими хиатальными грыжами

Show simple item record

dc.contributor.author Грубник, В. В. ru
dc.contributor.author Ильяшенко, В. В. ru
dc.contributor.author Грубник, В. В. ru
dc.contributor.author Параняк, Н. Р. ru
dc.contributor.author Грубнік, В. В. ua
dc.contributor.author Ільяшенко, В. В. ua
dc.contributor.author Грубнік, В. В. ua
dc.contributor.author Параняк, М. Р. ua
dc.contributor.author Hrubnik, V. V. en
dc.contributor.author Iliashenko, V. V. en
dc.contributor.author Hrubnik, V. V. en
dc.contributor.author Paraniak, M. R. en
dc.date.accessioned 2019-05-13T12:19:02Z
dc.date.available 2019-05-13T12:19:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Пути улучшения результатов лапароскопических антирефлюксных операций у больных с большими хиатальными грыжами / В. В. Грубник, В. В. Ильяшенко, В. В. Грубник, Н. Р. Параняк // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 51–58. ru
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/5129
dc.description.abstract Мета цього дослідження – оцінити доцільність застосування БаТП із самофіксуючую сіткою ProGrip ™ при лапароскопічних антирефлюксних операціях у хворих з великими ГСОД. Дослідження проводилося на 144 пацієнтах з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та великими грижами стравохідного отвору діафрагми (розмір гриж 10–20 см2), яким проводили фундоплікацію за Ніссеном і крурорафію. Усі пацієнти були розподілені на дві групи: I група (71 пацієнт) – використовували неабсорбуючу самофіксуючу сітку ProgripTM для посилення швів крурорафії, II група (73 пацієнти) – проводилася проста крурорафія. У пацієнтів I групи – фрагменти сітки, інфільтрованної 2–4 мл аутологічного БоТП. Подальше спостереження було завершено в 128 (88,9%) пацієнтів із середньою тривалістю спостереження 39 місяців (діапазон 12–60 місяців). Не було серйозних ускладнень у пацієнтів обох груп. Протягом 60 місяців спостереження в групі із застосуванням сітчастого імплантату і аутологічного БоТП було виявлено всього 2 рецидиви, тоді як у групі з простою крурорафією було виявлено 14 випадків рецидивів (p<0,05). Після виконаних оперативних втручань середній рівень якості життя у хворих обох груп достовірно покращився (р <0,05). Застосування самофіксуючої сітки ProGrip ™ для зміцнення швів крурорафії при пластиці великих ГСОД є безпечною і високоефективною новою методикою. Використання БаТП забезпечує швидке вростання сітки і виступає каталізатором для збільшення синтезу й осадження колагену, який сприяє зниженню ризику рецидивів. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of our study is to evaluate expediency of Platelet-Rich Plasma with self-fixated ProgripTM mesh use in hiatal hernia repair. The study was performed on 144 patients with gastroesophageal reflux with large hiatal hernias (the size of hernias 10–20 cm2 ), who underwent Nissen fundoplication and crurarrhaphia. All patients were divided into two groups: I group (71 patients) – we used nonabsorbable self-fixating ProgripTM mesh for reinforcement of crurarrhaphia, II group (73 patients) – crurarrhaphia was done without mesh. In the patients of I group pieces of mesh were infiltrated by 2–4 ml of autologous PRP. Followup was completed in 128 (88,9%) patients with a mean follow-up duration of 39 months (range 12–60 months). There were no serious complications in the patients of both groups. During the 60 months of follow-up, 2 recurrences occurred in the mesh group and 14 recurrences appeared in the non-mesh group (p<0.05). Patient satisfaction was significantly higher in the mesh group (p<0.05). Our study has shown that the collagen content is reduced in patients with large HH. Thus, in such patients it is advisable to use mesh for crural reinforcement. The use of PRP provides a fast ingrowth of mesh, acts as catalyst to increase collagen synthesis and deposition, which promote to reduce the risk of recurrences. en
dc.language.iso ru en
dc.subject грыжа пищеводного отверстия диафрагмы ru
dc.subject гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь ru
dc.subject богатая тромбоцитами плазма ru
dc.subject самофиксирующаяся сетка ProGrip ru
dc.subject грижа стравохідного отвору діафрагми uk_UA
dc.subject гастроезофагеальна рефлюксна хвороба uk_UA
dc.subject багата на тромбоцити плазма uk_UA
dc.subject самофіксуюча сітка ProGrip uk_UA
dc.subject collagen en
dc.subject phrenoesophageal ligament en
dc.subject hiatal hernia en
dc.subject gastroesophageal reflux disease en
dc.subject platelet-rich plasma en
dc.title Пути улучшения результатов лапароскопических антирефлюксных операций у больных с большими хиатальными грыжами ru
dc.title.alternative Шляхи покращення результатів лапароскопічних антирефлюксних операцій у хворих з великими хіатальними грижами ua
dc.title.alternative Ways to improve the results of laparoscopic antireflux operations in patients with big hiatal hernias en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account