Клінічна характеристика та динаміка розвитку зубощелепних аномалій в осіб молодого віку з дефектами зубних рядів

Show simple item record

dc.contributor.author Лабунець, В. А. uk
dc.contributor.author Рачинський, С. В. uk
dc.contributor.author Шнайдер, С. А. uk
dc.contributor.author Лабунець, О. В. uk
dc.contributor.author Дієва, Т. В. uk
dc.contributor.author Дієв, Є. В. uk
dc.contributor.author Labunets, V. A. en
dc.contributor.author Rachynsky, S. V. en
dc.contributor.author Schneider, S. A. en
dc.contributor.author Labunets, O. V. en
dc.contributor.author Dieva, T. V. en
dc.contributor.author Diev, Ye. V. en
dc.date.accessioned 2022-05-11T11:02:48Z
dc.date.available 2022-05-11T11:02:48Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Клінічна характеристика та динаміка розвитку зубощелепних аномалій в осіб молодого віку з дефектами зубних рядів / В. Лабунець, С. Рачинський, С. Шнайдер та ін. // Вісник стоматології. 2021. № 115 (2). С. 53–58. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11351
dc.description.abstract Проведено стоматологічні огляди 493 осіб молодого віку у найбільш характерних медико-географічних регіонах нашої країни. Встановлено достатньо значну частоту виникнення дефектів зубних рядів у цій категорії населення та її зростання з віком. Визначена пряма залежність їх розповсюдженості від медико-географічного регіону їх проживання. При цьому у західному регіоні у віковій групі 15–19 років вона більша, ніж у південному на 61,7%, у 20–25 років на 61,7% і у 25–29 років – на 36,2%. Доведена вельми значна частота виникнення зубощелепних аномалій і деформацій, яка коливається у межах 89 % – 93,7% і практично не залежить від медико-географічного регіону країни. Встановлено вкрай незадовільний стан стоматологічної ортопедичної захворюваності у молоді України. Пропоновано на державному рівні прийняти невідкладні міри щодо докорінного реформування самої системи організації та планування ортопедичної допомоги цій категорії населення з занесенням вікової групи 15–19 років до групи ризику з обов’язковим їх активним диспансерним обліком. uk_UA
dc.description.abstract Dental examinations of 493 young people were conducted in the most typical medical-geographical regions of our country. A sufficiently significant frequency of occurrence of dentition defects in this category of the population and its growth with age has been established. The direct dependence of their prevalence on the medicalgeographical region of their residence is determined. In the western region, in the age group of 15-19 years, it is higher than in the south by 61.7%, in 20–25 years by 61.7% and in 25–29 years - by 36.2%. A very significant frequency of dental anomalies and deformities, which ranges from 89% to 93.7% and is virtually independent of the medical and geographical region of the country, has been proven. An extremely unsatisfactory state of dental orthopedic morbidity in the youth of Ukraine has been established. It is proposed at the state level to take urgent measures to radically reform the system of organization and planning of orthopedic care for this category of the population, with the inclusion of the age group 15–19 years in the risk group with mandatory active dispensary registration. en
dc.language.iso uk en
dc.subject особи молодого віку uk_UA
dc.subject ортопедична захворюваність uk_UA
dc.subject вторинні зубощелепні аномалії uk_UA
dc.subject динаміка розвитку uk_UA
dc.subject структура uk_UA
dc.subject young people en
dc.subject orthopedic morbidity en
dc.subject secondary dental anomalies en
dc.subject dynamics of development en
dc.subject structure en
dc.title Клінічна характеристика та динаміка розвитку зубощелепних аномалій в осіб молодого віку з дефектами зубних рядів uk_UA
dc.title.alternative Clinical characteristics and dynamics of development of dental anomalies in young people with dentition defects en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account