Дослідження поліморфізму C677T гена MTHFR та вмісту фолієвої кислоти плазми крові у пацієнтів з депресивними розладами

Show simple item record

dc.contributor.author Сандул, О. І. ua
dc.date.accessioned 2021-11-03T08:22:50Z
dc.date.available 2021-11-03T08:22:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сандул О. І. Дослідження поліморфізму C677T гена MTHFR та вмісту фолієвої кислоти плазми крові у пацієнтів з депресивними розладами / О. І. Сандул // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Одеса, 27 – 28 квітня, 2017 року : тези доп. – Одеса: ОНМедУ, 2017. – С. 79–80. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/10285
dc.description.abstract Депресія є поширеним мультифакторіальним афективним розладом. Сьогодні представлені варіанти різних моделей успадкування даної патології, а також низка генів, мутації в яких могли б слугувати етіологічним чинником виникнення депресії. У світовій літературі є дані про результати досліджень поліморфізмів генів фолатного обміну, які є факторами ризику розвитку порушень з широким спектром клінічних симптомів, у тому числі депресивних розладів. Проведені дослідження продемонстрували можливість зв’язку генетичного поліморфізму за метилентетрагідрофолатредуктазою (MTHFR) C677Т саме з розвитком психічних порушень. Поширеність поліморфізму C677Т гена MTHFR в українській популяції залишається нез’ясованою. Мета дослідження: вивчення поліморфізму C677Т гена MTHFR у осіб із депресивними розладами та оцінка його зв’язку з вмістом фолієвої кислоти плазми крові та ступенем тяжкості депресії. uk_UA
dc.language.iso uk en
dc.subject поліморфізм гена uk_UA
dc.subject депресивні розлади uk_UA
dc.subject фолієва кислота плазми крові uk_UA
dc.subject депресія uk_UA
dc.title Дослідження поліморфізму C677T гена MTHFR та вмісту фолієвої кислоти плазми крові у пацієнтів з депресивними розладами uk_UA
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account