Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) ISSN 2522-9583

Ласкаво просимо в Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) - електронний архів документів, публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

Використання матеріалів, отриманих з ІРОНМедУ, виключно некомерційне, посилання на джерело з Репозиторію й вказівку автора твору обов'язкові. Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) створений за підтримки Бібліотеки університету. Перед реєстрацією і розміщенням матеріалів в ІРОНМедУ ознайомтесь з Інструкцією. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

За питаннями реєстрації щодо використовування репозиторія та розміщення публікацій звертатись:

>> відділ Репозиторія Електронної студентської бібліотеки за адресою: вул. Мечнікова, 2-а (2 поверх, кімн. 30)

>> за телефоном (048) 718-54-76,

>> адреса електронної пошти:repo.lib@onmedu.edu.ua ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Послідовність реєстрації користувача та розміщення матеріалів в ІРОНМедУ

2. Приклади бібліографічних описів документів, згідно ДСТУ 7.1:2006

3. Положення про Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету

4. Авторський договір про передачу не виключних прав на використання твору ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Communities in DSpace

Recently Added

 • Савицький, І. В.; Руснак, С. В.; Наговіцин, О. П.; Кузьменко, І. А.; М'ястківська, І. В.; Свірський, О. О.; Savitskij, I. V.; Rusnak, S. V.; Nagovitsyn, O. P.; Kuzmenko, I. A.; Mjastkivska, I. V.; Svirskyj, O. O.; Савицкий, И. В.; Руснак, С. В.; Наговицын, О. П.; Кузьменко, И. А.; Мьястковская, И. В.; Свирский, А. А. (2016)
  В експериментальних і клінічних умовах досліджені методи визначення об’єму крововтрати, а саме їх об’єктивність. На сьогодні найшироковживаними в клінічній практиці є формульні методи (за Альговером, за гематокриним ...
 • Аряев, Н. Л.; Шевченко, И. М.; Эль-Мезевги, Х. М.; Шевченко, Н. В.; Aryaev, N. L.; Shevchenko, I. M.; El-Mezewghi, H. M.; Shevchenko, N. V. (2017)
  Цель исследования – изучение основных показателей иммунной системы недоношенного ребенка. Исследование проведено на базе ОНМедУ – в неонатологическом отделении родильного дома № 7 г. Одессы. Первую группу составили 62 ...
 • Кресюн, Н. В.; Сон, Г. А.; Годлевський, Л. С.; Кресюн, Н. В.; Сон, А. А.; Годлевский, Л. С. (2017)
  Актуальність. Електричне подразнення (ЕП) структур головного мозку, самої ретини супроводжується протизапальним впливом і може бути використано в комплексному лікуванні діабетичної ретинопатії. Метою даного дослідження ...
 • Маркова, О. О.; Markova, О. О.; Маркова, Е. О. (2010)
  З'ясовані особливості перебігу загального адаптаційного синдрому у щурів, отриманих від γ- опромінених та стресуражених щурів, що виявляється в порушенні балансу між ядрами з високою, проміжною та низькою функціональною ...
 • Аряев, Н. Л.; Шевченко, И. М.; Кузьменко, И. В.; Титкова, Е. В.; Аряєв, М. Л.; Шевченко, І. М.; Кузменко, І. В.; Тіткова, О. В.; Aryayev, N. L.; Shevchenko, I. M.; Kuzmenko, I. V.; Titkova, E. V. (2013)
  Цель: изучение эффективности и безопасности пробиотика штамма Lactobacillus rhamnosus GG (Према® для детей/Preema® kids) в комплексной терапии атопического дерматита (АД) у детей. Сравнительное контролируемое исследование ...

View more