Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) ISSN 2522-9583

Ласкаво просимо в Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) - електронний архів документів, публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

Використання матеріалів, отриманих з ІРОНМедУ, виключно некомерційне, посилання на джерело з Репозиторію й вказівку автора твору обов'язкові. Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) створений за підтримки Бібліотеки університету. Перед реєстрацією і розміщенням матеріалів в ІРОНМедУ ознайомтесь з Інструкцією. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

За питаннями реєстрації щодо використовування репозиторія та розміщення публікацій звертатись:

>> відділ Репозиторія Електронної студентської бібліотеки за адресою: вул. Мечнікова, 2-а (2 поверх, кімн. 30)

>> за телефоном (048) 718-54-76,

>> адреса електронної пошти:repo.lib@onmedu.edu.ua ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Послідовність реєстрації користувача та розміщення матеріалів в ІРОНМедУ

2. Приклади бібліографічних описів документів, згідно ДСТУ 7.1:2006

3. Положення про Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету

4. Авторський договір про передачу не виключних прав на використання твору ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зібрання та колекції ІРОНМедУ

Recently Added

 • Игнатьев, А. М.; Лубянова, И. П.; Тимошина, Д. П.; Ямилова, Т. Н.; Ігнатьєв, О. М.; Лубянова, І. П.; Тимошина, Д. П; Ямілова, Т. М.; Ignatiev, A. M.; Lubianova, I. P.; Timoshina, D. P.; Yamilova, T. N. (2010)
  Обследовано 60 пациентов с остеопорозом и остеоартрозом коленных суставов. Диагностическая программа включала остеоденсиметрию, исследование маркеров костной резорбции. При лечении использовали комплексную терапию, применение ...
 • Машуков, А. А.; Добровольский, Н. А.; Лурин, А. Г.; Бугайцов, С. Г.; Биленко, А. А.; Воронов, И. А. (2010)
  Согласно прогноза Всемирной организации здравоохранения в 2010 году будет зарегистрировано около 14 миллионов новых случаев заболевания раком. Примерно 60% из них будет приходиться на развитые страны. От рака в мире ежегодно ...
 • Мацегора, Н. А.; Шестерикова, Г. В. (2010)
  Термином “хронический панкреатит” (ХП) обозначают группу хронических заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) различной этиологии, преимущественно воспалительной природы. В морфо-функциональном плане патологический процесс ...
 • Ігнатьев, О. М.; Мацегора, Н. А.; Ярмула, К. А.; Ignatiev, A. M.; Matsegora, N. A.; Yarmula, K. A.; Игнатьев, А. М.; Мацегора, Н. А.; Ярмула, К. А. (2010)
  Шум відноситься до несприятливих чинників виробничого середовища. Його дія на організм людини повязана головним чином з використанням нового, високопродуктивного обладнання механізацією та автоматизацією трудових процесів, ...
 • Гайдей, В. Р.; Савчук, А. І.; Малахов, П. С.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерниченко, Н. С.; Козішкурт, О. В.; Gaidei, V. R.; Sauchuk, A. I.; Malachov, P. S.; Lavruykova, S. Ya.; Pasternichenko, N. S.; Kozishkurt, O. V.; Гайдей, В. Р.; Савчук, А. И.; Малахов, П. С.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерниченко, Н. С.; Козишкурт, Е. В. (2013)
  В работе представлен клинико-эпидемиологический анализ вспышки ротавирусной инфекции, возникшей в Одесском регионе зимой 2000-2001 гг. Отмечены особенности дифференциальной диагностики, которая проводилась при постановке ...

View more