Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній підготовці: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з педагогіки за спеціальністю 015: професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти)

Show simple item record

dc.contributor.author Орду, К. С. ua
dc.contributor.author Ordu, K. S. en
dc.date.accessioned 2021-08-16T08:05:26Z
dc.date.available 2021-08-16T08:05:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Орду К. С. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній підготовці: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософії: 015 :-професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, 2021. 318 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9908
dc.description.abstract У дисертації подано теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів, що дозволило розробити й експериментально перевірити розробити й апробувати модель та експериментальну методику формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній підготовці. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх лікарів у професійній підготовці. uk_UA
dc.description.abstract The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem of formation of information and communicative competence of future family doctors, which allowed to develop and experimentally test and develop a model and experimental method of formation of information and communicative competence of future family doctors in professional training. The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally test the pedagogical conditions for the formation of information and communicative competence of future family doctors in professional training. en
dc.language.iso uk en
dc.subject майбутні сімейні лікарів uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікативна компетентність uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікативна взаємодія майбутніх сімейних лікарів uk_UA
dc.subject інтерактивні методи навчання uk_UA
dc.subject медичні інформаційні системи uk_UA
dc.subject педагогічні умови uk_UA
dc.subject модель формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів uk_UA
dc.subject future family doctors en
dc.subject information and communicative competence en
dc.subject information and communicative interaction of future family doctors en
dc.subject interactive teaching methods, medical information systems en
dc.subject pedagogical conditions en
dc.subject model of formation of information and communicative competence of future family doctors en
dc.title Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній підготовці: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з педагогіки за спеціальністю 015: професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти) uk_UA
dc.title.alternative Formation of information and communicative competence of future family doctors in professional training en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account