Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки

Кафедра загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки

Recent Submissions

 • Kozishkurt, E. V.; Talalaev, K. A.; Melnik, O. A.; Sovirda, O. S.; Gerasimenko, E. A.; Kostolonova, L. V. (2022)
  Leptospirosis is an infectious disease of humans and animals that is caused by pathogenic spirochetes of the genus Leptospira. It is considered the most common zoonosis in the world and is associated with settings of ...
 • Козішкурт, О. В.; Голубятников, М. І.; Доан, С. І.; Іванько, О. М.; Талалаєв, К. О.; Савчук, А. І.; Гайдей, В. Р.; Kozishkurt, O. V.; Holubiatnykov, M. I.; Doan, S. I.; Ivanko, O. M.; Talalaev, K. O.; Savchuk, A. I.; Haydey, V. R. (2022)
  Мета: встановити причини високого рівня захворюваності на інфекційні хвороби з фекальнооральним механізмом на півдні України. Методи дослідження: епідеміологічного аналізу, описово-аналітичний, вірусологічні, бактеріологічні, ...
 • Голубятников, Н. И.; Омаидзе, Н. О.; Бахмуцан, О. Е.; Борисенко, О. И.; Голубьятников, М. І.; Омаідзе, Н. О.; Бахмуцан, О. Е.; Борисенко, О. І.; Golubyatnikov, N. I.; Omaidze, N. O.; Bahmutsan, O. E.; Borisenko, O. I. (2015)
  Автори розглядають основні міжнародні й національні документи, що присвячені питанням безпеки мореплавства, перш за все, біологічної. На даний час інформація про стан здоров’я моряків розрізнена, в Україні відсутні ...
 • Oprya, Ye. V.; Melnyk, E. V.; Biesieda, Ya. V.; Kozishkurt, Ye. V. (2021)
  The paper presents the results of research devoted to determination of social-adaptive potential of schizophrenic patients with concomitant somatic pathology by analyzing the parameters of socio-personal functioning, quality ...
 • Козішкурт ., О. В.; Kozishkurt, Е.; Козишкурт, А. В. (2019)
  Проведено дослідження наявності антигенів ВГА та РВ у водних об’єктах Одеської та Миколаївської областей. У Миколаївській області досліджено 243 проби, у тому числі 169 – питної, 5 – господарськопобутових стічних та 69 ...
 • Oprya, Ye. V.; Pustovoyt, M. M.; Biesieda, Ya. V.; Kozishkurt, Ye. V. (2021)
  The paper presents the results of a comprehensive clinical and psychopathological examination of patients with schizophrenia comorbid with somatic pathology. The etiological factors and preconditions for the formation of ...
 • Козішкурт, О. В.; Голубятников, М. І.; Голубятников, С. І.; Могилевський, Л. Я.; Тимошенко, О. М.; Єремєєва, Н. В.; Kozhiskurt; Golubyatnikov, M. I.; Doan, S. I.; Mogilevsky, L. Ya.; Tymoshenko, O. M.; Eremeeva, H. V.; Козишкурт, Е. В.; Голубятников, Н. И.; Доан, С. И.; Могилевский, Л. Я.; Тимошенко, О. М.; Еремеева, Н. В. (2019)
  Гострі кишкові інфекції утримують друге місце в структурі інфекційної захворюваності і смертності у світі. Дизентерія – це інфекційне захворювання, що викликається бактеріями роду Shigella є найбільш відомим серед ...
 • Гайдей, В. Р.; Савчук, А. І.; Козішкурт, О. В.; Тверезовський, М. В.; Тверезовська, І. І. (2015)
  Нами було проаналізовано історії хвороб 12 дітей у віці від 20 місяців до 4 років, які народилися від ВІЛ-інфікованих матерів. Під час вагітності усім матерям призначалася ВААРТ, родорозрішення проводилося оперативним ...
 • Гриценко, К. С. (2021)
  Мета роботи: вивчення проявів епідемічного процесу аденовірусної інфекції у світі у сучасний період. Об’єкт – епідемічний процес аденовірусної інфекції на різних територіях. Хвороба, викликана HAdV має тенденцію до спорадичних ...
 • Белобров, Е. П.; Голубятников, Н. И.; Торский, В. Г.; Колоденко, В. А.; Cидоренко, С. Г.; Рангаева, А. А.; Belobrov, E. P.; Golubiatnikov, N. I.; Torskiy, V. G.; Kolodenko, V. A.; Rangaeva, A. A.; Sudarev, V. A.; Бєлобров, Є. П.; Сударев, В. О.; Голуб’ятников, М. І.; Торський, В. Г.; Колоденко, В. О.; Рангаева, Г. О. (2021)
  В статье представлен анализ морских аварий, связанных с постоянно растущим экспортом зерна и его все возрастающей фумигацией фосфином. Зерно перевозится на судах типа «река-море» и балкерами. Имеющие место аварийные ...
 • Голубятников, Н. И.; Белобров, Е. П.; Пасечник, В. Я. (2021)
  Самым эффективным способом борьбы с пандемией является вакцинация не только плавсостава, но и специалистов морской отрасли Украины. С целью обеспечения безопасных в эпидемиологическом плане условий работы моряков и ...
 • Вастьянов, Р. С.; Козішкурт, О. В.; Голубятников, М. І.; Камаралі, А. О.; Vastyanov, R. S.; Kozishkurt, O. V.; Golubyatnikov, M. I.; Kamarali, A. O. (2021)
  Мета. Аналітичне дослідження можливості застосування препаратів рослинного походження у якості засобів етіотропної та патогенетичної корекції гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2 ...
 • Мельник, О. А. (2021)
  Актуальність. Лептоспіроз продовжує бути складною медико-соціальною проблемою. Як природно-осередковий зооноз він зумовлює досить значні економічні втрати внаслідок тяжкого перебігу захворювання, необхідності тривалого ...
 • Герасименко, Т. В.; Поздняков, С. В.; Могилевский, Л. Я.; Щербинская, А. М.; Могилевская, З. И.; Москаленко, Т. Я.; Одинец, В. И.; Gerasimenko, T. V.; Pozdnyakov, S. V.; Mogilevskiy, L. Ya.; Shcherbynskaya, A. M.; Mogilevskaya, Z. I.; Moskalenko, T. Ya.; Odinets, V. I.; Герасименко, Т. В.; Поздняков, С. В.; Могилевський, Л. Я.; Щербинська, А. М.; Могилевська, З. І.; Москаленко, Т. Я.; Одинець, В. І. (2002)
  З огляду на поширення ВІЛ-інфекції в Україні особливе занепокоєння викликає втягнення в епідемічний процес жінок фертильного віку, зокрема, вагітних. Під час аналізу встановлено, що в Одеській області кількість ВІЛ-інфікованих ...
 • Мельник, О. А.; Голубятников, М. І.; Доан, С. І.; Кузьмінов, А. В.; Фоміна-Макарусь, Л. І.; Melnik, O. A.; Golubiatnikov, N. I.; Doan, S. I.; Kuzminov, A. V.; Fomina-Makarus, L. I.; Мельник, О. А.; Голубятников, Н. И.; Доан, С. И.; Кузьминов, А. В.; Фомина - Макарусь, Л. И. (2019)
  В статті наведені результати вивчення епізоотичної ситуації з лептоспірозу та етіологічної структури збудників, виділених від людей і різних видів тварин на території Одеської області. Протягом 2009-2018 рр. на лептоспіроз ...
 • Мельник, О. А.; Козішкурт, О. В.; Голубятников, М. І.; Сиденко, В. П.; Melnik, O. A.; Kozihkurt, O. V.; Golubyatnikov, M. I.; Sidenko, V. P.; Мельник, О. А.; Козишкурт, А. В.; Голубятников, Н. И.; Сиденко, В. П. (2019)
  Проведено оцінку сучасного епідемічного процесу лептоспірозу, осередки якого реєструються майже на 2/3 території області і, як правило, формуються навколо водойм з якими пов’язані гризуни, сільськогосподарські тварини ...
 • Голубятников, М. І.; Карпенко, Л. П.; Бабчук, Л. М.; Крижанівська, К. І.; Golubiatnikov, N. I.; Karpenko, L. P.; Babchuk, L. N.; Kryzhanovskaya, K. I.; Голубятников, Н. И.; Карпенко, Л. П.; Бабчук, Л. Н.; Крыжановская, К. И. (2013)
  Для виробів керамічних і скляних (у тому числі з різнокольорового скла та кераміки, кераміки з нанесеним малюнком) існують регламенти для визначення тільки свинцю і кадмію. Однак, як показує практика, зі скляної і керамічної ...
 • Войтенко, А. М.; Сиденко, В. П.; Голубятников, Н. И.; Voytenko, A. M.; Sidenko, V. P.; Golubiatnikov, N. I.; Войтенко, А. М.; Сіденко, В. П.; Голубятников, М. І. (2011)
  В настоящей работе отражены вопросы, связанные с изучением возможности дрейфа опасных патогенов и чужеродных микроорганизмов извне с помощью водного транспорта. Выполняется регулярный санитарный мониторинг за морскими ...
 • Голубятников, Н. И.; Герасимова, Н. В.; Редько, Е. Д.; Стецюра, Л. А.; Назарчук, И. К.; Красиловская, Е. Н.; Стаховец, О. В.; Golubiatnikov, N. I.; Gerasimova, N. V.; Redko, E. D.; Stеcurа, L. A.; Nazarchuk, I. K.; Krasilovskya, E. N.; Stаkhоvеts, O. V.; Голубятников, М. І.; Герасимова, Н. В.; Редько, Є. Д.; Стецюра, Л. А.; Назарчук, І. К.; Красіловська, О. М.; Стаховець, О. В. (2011)
  On the grounds of experimental and field observations was found the way to disinfect fresh water ship tanks with the help of air*ozone mixture. The effectiveness and economy of this way are confirmed. Keywords:
 • Голубятников, Н. И.; Болдескул, И. П.; Чубенко, А. Ф.; Golubiatnikov, N. I.; Boldeskul, I. P.; Chubenko, A. F.; Голубятников, М. І.; Болдескул, І. П.; Чубенко, А. Ф. (2007)
  Проаналізовані проблеми, які існують в нормативно правовому забезпеченні діяльності санепидслужби в сучасних соціально економічних умовах України.

View more