Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Recent Submissions

 • Козішкурт, О. В.; Голубятников, М. І.; Доан, С. І.; Іванько, О. М.; Талалаєв, К. О.; Савчук, А. І.; Гайдей, В. Р.; Kozishkurt, O. V.; Holubiatnykov, M. I.; Doan, S. I.; Ivanko, O. M.; Talalaev, K. O.; Savchuk, A. I.; Haydey, V. R. (2022)
  Мета: встановити причини високого рівня захворюваності на інфекційні хвороби з фекальнооральним механізмом на півдні України. Методи дослідження: епідеміологічного аналізу, описово-аналітичний, вірусологічні, бактеріологічні, ...
 • Харченко, Ю. П.; Зарецька, А. В.; Юрченко, І. В.; Буйко, О. О.; Ільїна-Стогнієнко, В. Ю.; Kharchenko, Yu. P.; Zaretskaya, A. V.; Yurchenko, I. V.; Buyko, O. O.; Il'ina-Stohnienko, V. Yu.; Харченко, Ю. П.; Зарецкая, А. В.; Юрченко, Ю. П.; Буйко, Е. А.; Ильина-Стогниенко, В. Ю. (2021)
  The article presents a clinical case of death of a young child with visceral form of infectious mononucleosis, complicated by community-acquired polysegmental serous-purulent pneumonia. The clinical picture of severe course ...
 • Харченко, Ю. П.; Зарецька, А. В.; Буйко, О. О.; Ільїна-Стогнієнко, В. Ю.; Kharchenko, Yu. P.; Zaretskaya, A. V.; Buyko, E. A.; Iluina-Stohnienko, V. Yu.; Харченко, Ю. П.; Зарецкая, А. В.; Буйко, О. О.; Ильина-Стогниенко, В. Ю. (2021)
  Despite increasing amount of children infected with COVID-19 there are insufficient data on the prevalence, clinical and paraclinical manifestation of the disease in different age groups. The aim of the study was to ...
 • Савчук, А. І.; Ільіна-Стогнієнко, В. Ю.; Гайдей, В. Р.; Пилипюк, М. В.; Бандаш, Т. В.; Бошкова, Л. К.; Проніна, О. В.; Savchuk, A. I.; Ilyina-Stohnienko, V. Y.; Gaidey, V. R.; Pylypyuk, M. V.; Bandash, T. V.; Boshkova, L. K.; Pronina, O. V.; Савчук, А. И.; Ильина-Стогниенко, В. Ю.; Гайдей, В. Р.; Пилипюк, М. В.; Бандаш, Т. В.; Бошкова, Л. К.; Пронина, О. В. (2021)
  Наведений опис клінічного випадку інфекції COVID-19, що ускладнилася розвитком мукормікозу придаткових пазух носа у пацієнтки на тлі супутньої хронічної патології (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ожиріння, ішемічна ...
 • Харченко, Ю. П.; Лаврюкова, С. Я.; Юрченко, И. В.; Мовлянова, Н. В.; Еременко, С. А.; Kharchenko, Y.; Lavrukova, S.; Yurchenko, I.; Movlyanova, N.; Eremenko, S. (2014)
  The aim of the research was to develop the method for predicting the course of rotavirus gastroenteritis in children. Under the supervision were 3607 children aged from 9 days to 5 years with the diagnosis of “Acute ...
 • Харченко, Ю. П.; Юрченко, І. В.; Кашинцев, С. В.; Буйко, О. О.; Гайдей, В. Р.; Савчук, А. І.; Зарецька, А. В.; Мовлянова, Н. В.; Целух, В. А.; Питель, Г. О.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерначенко, Н.С.; Kharchenko, Yu. P.; Yurchenko, I. V.; Kashintsev, S. V.; Buiko, О. О.; Heidey, V. R.; Savchuk, A. I.; Zaretska, A. V.; Movlyanova, N. V.; Tseluh, V. A.; Pitel, H. O.; Lavryukova, S. Ya.; Pasternachenko, N. S, (2020)
  Актуальність. У 2017–2019 рр. в Україні відзначалось підвищення рівня захворюваності на кір. Майже третину захворілих становили діти першого року життя, в яких інфекція мала тяжкий перебіг. Метою роботи було вивчення ...
 • Kramarov, S.; Кoloskova, O.; Bilous, T.; Іvanova, L.; Kaminska, T.; Nezgoda, I.; Stoieva, T.; Kharchenko, Yu.; Garas, М.; Yevtushenko, V.; Seriakova, I; Stanislavchuk, L.; Lobortas, Yu. (2021)
  The research aimed to conduct a generalized analysis of clinical information of diagnosis and treatment of coronavirus disease COVID-19 in children of different ages. The study involved 699 pediatric patients with coronavirus ...
 • Савчук, А. И.; Гайдей, В. Р.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерниченко, Н. С.; Сычева, Е. В.; Savсhuk, A. I.; Gaydei, V. R.; Lavryukova, S. Ya.; Pasternichenko, N. S.; Sychova, E. V.; Савчук, А. І.; Гайдей, В. Р.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерниченко, Н. С.; Сичова, О. В. (2008)
  Good efficasy and safety of Herpevir in 15 children from 1.5 to 18 years old with severe forms of chicken pox were proved. Herpevir was recommended for the intravenous introduction of chicken pox.
 • Савчук, А. И.; Гайдей, В. Р.; Мовлянова, Н. В.; Лаврюкова, С. Я.; Бошкова, Л. К.; Savchuk, A. I.; Gaidey, V. R.; Movlyanova, N. V.; Lavryukova, S. Ya.; Boshkova, L. K.; Савчук, А. І.; Гайдей, В. Р.; Мовлянова, Н. В.; Лаврюкова, С. Я.; Бошкова, Л. К. (2020)
  The article presents the results of observations of 40 patients aged 3 months to 17 years old with COVID-19 infection. It was found that children are involved in the epidemic process in family outbreaks of the disease. The ...
 • Зарецька, А. В. (2020)
  Результати проведеного дослідження засвідчили, що включення в комплекс терапії інфекційного мононуклеозу різної етіології (ВЕБ, ЦМВ, ВГЛ-6, МІКСТ) та ступеня тяжкості в дітей медичного лікарського засобу з противірусною, ...
 • Абатуров, О. Є.; Буйко, О. О.; Гречуха, Є. О.; Гук, Г. В.; Зеленська, К. О.; Кожина, Г. М.; Крамарьов, С. О.; Крючко, Т. О.; Курило, В. О.; Ніколенко, А. Є.; Терешина, І. Ф.; Харченко, Ю. П.; Чугунов, В. В.; Юр’єва, Л. М. (2020)
  У навчальному посібнику висвітлені сучасні погляди на етіологію, патогенез, лікування та питання охорони психічного здоров’я в умовах пандемії COVID-19. Цей міждисциплінарний навчальний посібник є першим в Україні. Посібник ...
 • Харченко, Ю. П.; Мовлянова, Н. В.; Юрченко, І. В.; Kharchenko, Yu. P.; Movlyanova, N. V.; Yurchenko, I. V. (2012)
  Підготовка лікарів з числа іноземних студентів є важливим завданням української медичної школи. У зв’язку з цим велике значення має викладання медичних дисциплін англійськоюмовою. У статті наведено досвід викладання ...
 • Савчук, А. И.; Гайдей, В. Р.; Мовлянова, Н. В.; Слободниченко, Л. Н.; Savchuk, A.; Haydey, V.; Movlyanova, N.; Slobodnichenko, L. (2016)
  Оценена эффективность использования рекомбинантного α-2b-интерферона Витаферона® в лечении гепатитов, вызванных вирусами семейства герпеса. Установлено, что применение препарата в составе комплексной терапии способствует ...
 • Аndreev, A. V.; Таgunova, I. K.; Nasibullin, B. A.; Gushcha, S. G.; Volyanska, V. S.; Movlyanova, N. V.; Badiuk, N. S. (2020)
  The article presents the results of studies that indicate that with hypertrophy of the lingual tonsil, weakening of the resistance of the oral mucosa to external influences is observed. This is due to sensitization, ...
 • Харченко, Ю. П.; Юрченко, І. В.; Кашинцев, С. В.; Буйко, О. О.; Гайдей, В. Р.; Савчук, А. І.; Зарецька, А. В.; Мовлянова, Н. В.; Целух, В. А.; Питель, Г. О.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерначенко, Н. С.; Kharchenko, Yu. P.; Yurchenko, I. V.; Kashintsev, S. V.; Buiko, O. O.; Heidey, V. R.; Savchuk, A. I.; Zaretska, A. V.; Movlyanova, N. V.; Tseluh, V. A.; Pitel, H. O.; Lavryukova, S. Ya.; Pasternachenko, N. S.; Харченко, Ю. П.; Юрченко, И. В.; Кашинцев, С. В.; Буйко, Е. А.; Гайдей, В. Р.; Савчук, А. И.; Зарецкая, А. В.; Мовлянова, Н. В.; Целух, В. А.; Питель, А. А.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерначенко, Н. С. (2020)
  У 2017–2019 рр. в Україні відзначалось підвищення рівня захворюваності на кір. Майже третину захворілих становили діти першого року життя, в яких інфекція мала тяжкий перебіг. Метою роботи було вивчення клініко-епідеміологічних ...
 • Зарецька, А. В. (2017)
  За останнє десятиріччя в Україні відзначається збільшення захворюваності на інфекційний мононуклеоз (ІМ) як дорослого населення, так і дітей. Для багатьох лікарів вірус Епштейна-Барр (ВЕБ) та інфекційний мононуклеоз і ...
 • Старец, Е. А.; Малиновская, Н. А.; Мовлянова, Н. В.; Старець, Є. А.; Малиновська, Н. А.; Мовлянова, Н. В.; Starets, Ye. A.; Malinovskaya, N. A.; Movlyanova, N. V. (2012)
  В работе проведен анализ основных спорных вопросов дифференциальной диагностики и тактики ведения неонатальных желтух с позиций доказательной медицины.
 • Харченко, Ю. П.; Зарецька, А. В.; Слободніченко, Л. М.; Юрченко, І. В.; Kharchenko, Yu. P.; Zaretska, A. V.; Slobodnichenko, L. M.; Yurchenko, I. V.; Харченко, Ю. П.; Зарецкая, А. В.; Слободниченко, Л. Н.; Юрченко, И. В. (2015)
  У статті висвітлено клінічні особливості інфекційного мононуклеозу у дітей (на підставі аналізу даних дітей різного віку, які лікувались в Одеській міській клінічній інфекційній лікарні у зв’язку з інфекційним мононуклеозом) ...
 • Гайдей, В. Р.; Савчук, А. І.; Лаврюкова, С. Я.; Сичова, Е. В.; Gaydey, V. R.; Savchuk, A. I.; Lavryucova, S. Ya.; Sychova, E. V. (2005)
  The purpose of the work presented is to estimate the adaptation mechanisms condition in 120 children who often suffered with acute respiratory viral infection. It was established that there was a tension of adaptation ...
 • Харченко, Ю. П.; Зарецька, А. В.; Юрченко, І. В.; Пастерначенко, Н. С.; Kharchenko, Yu. P.; Zaretska, A. V.; Yurchenko, I. V.; Pasternachenko, N. S.; Харченко, Ю. П.; Зарецкая, А. В.; Юрченко, И. В.; Пастерначенко, Н. С. (2019)
  Приведен случай истории болезни трехлетней девочки с атипичным тяжелым течением инфекционного мононуклеоза смешанной этиологии (вирус Эпштейна – Барр, цитомегаловирус, герпесвирус человека 6-го типа). Атипичное течение ...

View more