Оцінка впливу комплексного лікування генералізованого пародонтиту на імунологічний статус жінок з раком молочної залози після перенесеної хіміотерапії

Show simple item record

dc.contributor.author Бабеня, Г. О. uk
dc.contributor.author Рейзвіх, О. Е. uk
dc.contributor.author Гінжул, І. В. uk
dc.contributor.author Христова, М. Т. uk
dc.contributor.author Babenia, G. en
dc.contributor.author Reyzvikh, O. en
dc.contributor.author Ginzhul, I. en
dc.contributor.author Khristova, M. en
dc.date.accessioned 2023-05-25T12:32:16Z
dc.date.available 2023-05-25T12:32:16Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Бабеня Г. О., Рейзвіх О. Е., Гінжул І. В., Христова М. Т. Оцінка впливу комплексного лікування генералізованого пародонтиту на імунологічний статус жінок з раком молочної залози після перенесеної хіміотерапії // Sciences of Europe. 2021. № 68. С. 11–15. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/12905
dc.description.abstract У статі наведено результати визначення основних імунологічних показників сироватки крові жінок з генералізованим пародонтитом та перенесеною хіміотерапією з приводу раку молочної залози після проведення комплексного лікування. Дослідження показали, що застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу загальної дії, що передбачає використання поліоксидонію, лекасілу та адаптолу, при лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок даної групи чинить достовірний імуномодулюючий ефект. Показано, що у жінок з онкопатологією після хіміотерапії застосування для лікування генералізованого пародонтиту тільки базової терапії або засобів місцевої дії недостатньо для досягнення позитивного результату. uk_UA
dc.description.abstract The article presents the results of determining the main immunological parameters of the blood serum of women with generalized periodontitis and chemotherapy for breast cancer after complex treatment. Studies have shown that the use of the proposed treatment-and-prophylactic complex of general action, which provides for the use of polyoxidonium, lekasil and adaptol, in the treatment of generalized periodontitis in women of this group, has a reliable immunomodulatory effect. It has been shown that in women with oncopathology after chemotherapy, the use of only basic therapy or local agents for the treatment of generalized periodontitis is not enough to achieve a positive result. en
dc.language.iso uk en
dc.subject генералізований пародонтит uk_UA
dc.subject рак молочної залози uk_UA
dc.subject хіміотерапія uk_UA
dc.subject тканини пародонту uk_UA
dc.subject імунологічна реактивність uk_UA
dc.subject generalized periodontitis en
dc.subject breast cancer en
dc.subject chemotherapy en
dc.subject periodontal tissues en
dc.subject immunological reactivity en
dc.title Оцінка впливу комплексного лікування генералізованого пародонтиту на імунологічний статус жінок з раком молочної залози після перенесеної хіміотерапії uk_UA
dc.title.alternative Assessment of the effect of complex treatment of generalized periodontitis on the immunological status of women with breast cancer after chemotherapy en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account