Патогенетичні особливості комплексного лікування і реабілітація при саркопенії та зниженні мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Show simple item record

dc.contributor.author Турчин, М. І. uk
dc.contributor.author Turchin, M. I. en
dc.date.accessioned 2021-11-02T08:34:56Z
dc.date.available 2021-11-02T08:34:56Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Турчин М. І. Патогенетичні особливості комплексного лікування і реабілітація при саркопенії та зниженні мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузі : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.33, 222. Одес. нац. мед. ун-т. Одеса, 2021. 380 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/10276
dc.description.abstract У дисертаційній роботі наведено нове розв’язання проблеми підвищення ефективності терапії та реабілітації при остеосаркопенії з урахуванням патогенетичних особливостей остеопорозу і остеомаляції у жінок в постменопаузі, які працюють у шкідливих умовах виробництва, шляхом обґрунтування вибору стратегії лікування та реабілітації, удосконалення методів прогнозування, ранньої діагностики остеосаркопенії, аналізу та оцінки коморбідності, визначення критеріїв прогнозування і оцінки ефективності терапії та реабілітації. У жінок в постменопаузі, що працюють під впливом шкідливих факторів виробництва, зниження мінеральної щільності кісткової тканини встановлено у 85 %, частота остеопорозу становила 35 %, саркопенії — 35 % у всіх жінок з остеопорозом. Дефіцит вітаміну D був виявлений у 91,3 % робітниць, у тому числі тяжкий ДВD — у 32,9 %, недостатність вітаміну D — у 7,5 %, оптимальний рівень вітаміну D — у 1,2 %. Доведено, що дефіцит вітаміну D, недостатність вітаміну D — фактори ризику в розвитку остеосаркопенії в постменопаузі. uk
dc.description.abstract The thesis presents a new solution of the problem of improving the effectiveness of therapy and rehabilitation for osteosarcopenia taking into account the pathogenetic features of osteoporosis and osteomalacia in postmenopausal women working under hazardous conditions of production, by way of justifying the choice of treatment management and rehabilitation, improvement of methods prognosis, early diagnosis of osteosarcopenia, analysis and assessment of comorbidity, determination of criteria for forecasting and therapy and rehabilitation efficacy evaluation. In postmenopausal women working under the influence of harmful factors of production, a decrease in bone mineral density was found in 85%, the incidence of osteoporosis was 35%, sarcopenia – 35% of all women with osteoporosis. Vitamin D deficiency was found in 91.3% of workers, including severe vitamin D deficiency – in 32.9%, vitamin D failure – in 7.5%, the optimal level of vitamin D – in 1.2%. It is proved that vitamin D deficiency and failure are risk factors in the development of osteosarcopenia in postmenopausal women. Assessment of clinical risk factors and a 10-year risk of major osteoporotic fractures allowed, taking into account the length working experience under the influence of harmful factors of production, to establish that harmful and dangerous working conditions are an independent clinical risk factor for osteoporotic fractures. en
dc.language.iso uk en
dc.subject остеоcаркопенія uk_UA
dc.subject постменопауза uk_UA
dc.subject реабілітація uk_UA
dc.subject апарат “Huber” uk_UA
dc.subject osteocarcopenia en
dc.subject postmenopause en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject “Huber” device en
dc.title Патогенетичні особливості комплексного лікування і реабілітація при саркопенії та зниженні мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук uk_UA
dc.title.alternative Pathogenetic features of complex treatment and rehabilitation in sarcopenia and reduction of bone mineral density in postmenopause en
dc.type Other en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account