Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) ISSN 2522-9583

Ласкаво просимо в Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) - електронний архів документів, публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

Використання матеріалів, отриманих з ІРОНМедУ, виключно некомерційне, посилання на джерело з Репозиторію й вказівку автора твору обов'язкові. Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) створений за підтримки Бібліотеки університету. Перед реєстрацією і розміщенням матеріалів в ІРОНМедУ ознайомтесь з Інструкцією. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

За питаннями реєстрації щодо використовування репозиторія та розміщення публікацій звертатись:

>> відділ Репозиторія Електронної студентської бібліотеки за адресою: вул. Мечнікова, 2-а (2 поверх, кімн. 30)

>> за телефоном (048) 718-54-76,

>> адреса електронної пошти:repo.lib@onmedu.edu.ua ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Послідовність реєстрації користувача та розміщення матеріалів в ІРОНМедУ

2. Приклади бібліографічних описів документів, згідно ДСТУ 7.1:2006

3. Положення про Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету

4. Авторський договір про передачу не виключних прав на використання твору ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зібрання та колекції ІРОНМедУ

Recently Added

 • Мацегора, Н. А.; Шестерикова, Г. В. (2010)
  Термином “хронический панкреатит” (ХП) обозначают группу хронических заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) различной этиологии, преимущественно воспалительной природы. В морфо-функциональном плане патологический процесс ...
 • Ігнатьев, О. М.; Мацегора, Н. А.; Ярмула, К. А.; Ignatiev, A. M.; Matsegora, N. A.; Yarmula, K. A.; Игнатьев, А. М.; Мацегора, Н. А.; Ярмула, К. А. (2010)
  Шум відноситься до несприятливих чинників виробничого середовища. Його дія на організм людини повязана головним чином з використанням нового, високопродуктивного обладнання механізацією та автоматизацією трудових процесів, ...
 • Гайдей, В. Р.; Савчук, А. І.; Малахов, П. С.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерниченко, Н. С.; Козішкурт, О. В.; Gaidei, V. R.; Sauchuk, A. I.; Malachov, P. S.; Lavruykova, S. Ya.; Pasternichenko, N. S.; Kozishkurt, O. V.; Гайдей, В. Р.; Савчук, А. И.; Малахов, П. С.; Лаврюкова, С. Я.; Пастерниченко, Н. С.; Козишкурт, Е. В. (2013)
  В работе представлен клинико-эпидемиологический анализ вспышки ротавирусной инфекции, возникшей в Одесском регионе зимой 2000-2001 гг. Отмечены особенности дифференциальной диагностики, которая проводилась при постановке ...
 • Сайед, М. А.; Аль Рашед Мухаммад; Сайєд, М. А.; Аль Рашед Мухаммад; Saied, M. A.; Al Rashed Mukhammad (2010)
  Спондилолистез – одна из наиболее сложных проблем современной вертебрологии. Благодаря современным способам диагностики удается выявить динамику развития этой патологии на самых ранних этапах и разработать комплекс лече ...
 • Зелинский, А. А.; Настрадина, Н. Н.; Zelinsky, А. А.; Nastradina, N. N.; Зелинський, O. O.; Настрадіна, Н. Н. (2013)
  Заболеваемость лейкоплакией шейки матки среди женщин Одесской области составляет 0,1% на 100000, в структуре гинекологической патологии - 0,7%, в структуре патологии шейки матки - 4,9%. Определены клинико - морфологическими ...

View more