Наукові статті. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Наукові статті. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

 

Recent Submissions

 • Шевчук, Г. Ю.; Shevchuk, G. Yu.; Шевчук, А. Ю. (2015)
  Проведено аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму геном сорго на міжвидовому і внутрішньовидовому рівнях. Уточнено генетичне походження соризу. Створено тест-панель 15 мікросателітних маркерів з високою дискримінаційною ...
 • Богомольний, Б. Р.; Бочарніков, В. П.; Барзинський, В. П.; Гридіна, Т. Л.; Свєшніков, С. В.; Bogomolnyy, B. R.; Bocharnikov, V. P.; Barzinskiy, V. P.; Grydina, T. L.; Sveshnikov, S. V.; Богомольный, Б. Р.; Бочарников, В. П.; Барзинский, В. П.; Гридина, Т. Л.; Свешников, С. В. (2016)
  З використанням Fuzzy-технології були розроблені алгоритми обробки даних нозологічних маркерів, отриманих при записі з програмно-апаратного комплексу спектральної корекції "КСК-БАРС". Розроблена технологія дозволяє визначити ...
 • Гридіна, Т. Л.; Радкевич, К. В.; Кольцова, І. Г.; Федчук, А. С.; Лозицький, В. П.; Басок, С. С.; Артеменко, А. Г.; Кузьмін, В. Є.; Grydina, T. L.; Radkevich, K. V.; Koltsova, I. G.; Fedchuk, A. S.; Lozitsky, V. P.; Basok, S. S.; Artemenko, A. G.; Kuz'min, V. E.; Гридина, Т. Л.; Радкевич, К. В.; Кольцова, И. Г.; Федчук, А. С.; Лозицкий, В. П.; Басок, С. С.; Артеменко, А. Г.; Кузьмин, В. Е. (2016)
  З використанням QSAR-технологій створені чотири похідні бензодіазолу з високим рівнем прогнозованоїантивірусної активності, які проявляли протигрипозну дію і в експерименті. Дві сполуки 1160 та 1166 виявляли прогрипозну ...
 • Палій, Г. К.; Назарчук, О. А.; Бобир, В. В.; Гончар, О. О.; Гридіна, Т. Л.; Палій, Д. В.; Коваленко, І. В.; Буркот, В. М.; Paliy, G. K.; Nazarchuk, O. А.; Bobyr, V. V.; Gonchar, О. О.; Grydina, T. L.; Paliy, D. V.; Kovalenko, I. V.; Burcot, V. M.; Палий, Г. К.; Назарчук, А. А.; Бобыр, В. В.; Гончар, О. О.; Гридина, Т. Л.; Палий, Д. В.; Коваленко, И. В.; Буркот, В. М. (2015)
  Мета. Оцінка антимікробних властивостей декаметоксину, етонію, декасану, мірамістину, хлоргексидину біглюконату щодо бактерій та Candida albicans. Досліджували антисептики декаметоксин (ДКМ), декасан (ДС), мірамістин (МР), ...
 • Хома, Р. Е.; Эннан, А. А.; Гридина, Т. Л.; Федчук, А. С.; Лозицкий, В. П.; Годован, В. В.; Антоненко, П. Б.; Трокай, И. И.; Гельмбольдт, В. О. (2016)
  Аминометансульфокислота (АМСК, I), ее N-замещенные производные и их соли обладают широким спектром биологической активности - противовирусной (противогриппозной), антимиотической, цитостатической, бактерицидной [1, 2], что ...
 • Венгер, А. М.; Колесник, О. О.; Боровик, А. П. (2017)
  Мета: визначити біорізноманіття білка VP1, його домени та структуру за допомогою біоінформатичних методів. Матеріалом дослідження слугували 54 амінокислотні послідовності білка VP1 Coxsackievirus з бази даних Національного ...
 • Грузевський, О. А.; Gruzevskiy, А. А.; Грузевский, А. А. (2018)
  Неспецифічні запальні захворювання внутрішніх жіночих статевих органів посідають одне з головних місць у структурі гінекологічної патології. Вагінальна мікрофлора є індикатором стану здоров'я жінки, представляючи собою ...
 • Грузевский, А. А.; Gruzevsky, A. A.; Грузевський, О. А. (2017)
  Нормальная микрофлора влагалища обеспечивает «колонизационную» резистентность генитального тракта. Колонизационная резистентность подразумевает совокупность механизмов, обеспечивающих постоянство количественного и ...
 • Костов, О. Д.; Венгер, А. М.; Кагляк, М. Д.; Kostov, O. D.; Venger, A. M.; Kaglyak, M. D. (ОНМедУ, 2017)
  Розуміння молекулярних механізмів дії антибіотиків на мікробну клітину має вирішальне значення для ефективного лікування бактеріальних інфекцій, пошуку засобів подолання стійкості до препаратів та розробки нових антибіотиків. ...
 • Куртова, М. М.; Кольцова, І. Г.; Боровик, А. П.; Тарасов, Є. В.; Kurtova, M. M.; Koltsova, I. H.; Borovyk, A. P.; Tarasov, Ye. V. (ОНМедУ, 2017)
  У роботі були виявлені основні рослинні та побутові алергени, які спричиняють сенситизацію пацієнтів у Південному регіоні України. Серед причинно-значущих рослинних алергенів найвищі показники реєструвалися до антигенів ...
 • Грузевський, О. А.; Владимирова, М. П.; Gruzevskyy, O. A.; Vladimirova, M. P. (ОНМедУ, 2014)
  З метою визначення кількісного та якісного складу умовно-патогенної мікрофлори вмісту піхви при неспецифічному бактеріальному вагінозі з використанням полімеразної ланцюгової реакції обстежено 298 жінок від 16 до 64 років. ...
 • Гридіна, Т. Л.; Grydina, T. L. (ОНМедУ, 2015)
  Приведены данные, свидетельствующие о необходимости постоянного контроля за количеством заболеваний гриппом и изменчивостью возбудителя с использованием генетических методов исследования, что позволит регистрировать ...
 • Грузевський, О. А.; Gruzevskyy, O. A. (ОНМедУ, 2015)
  Методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени проведено количественное определение в отделяемом влагалища 53 женщин в возрасте от 18 до 52 лет без признаков инфекционно-воспалительного процесса нормальной ...