Використання «холодної» плазми в лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, асоційованої з ВПЛ-інфекцією

Show simple item record

dc.contributor.author Каштальян, Н. М. uk
dc.contributor.author Kashtalian, N. M. en
dc.contributor.author Каштальян, Н. М. ru
dc.date.accessioned 2019-02-13T13:27:09Z
dc.date.available 2019-02-13T13:27:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Каштальян Н. М. Використання «холодної» плазми в лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, асоційованої з ВПЛ-інфекцією / Н. М. Каштальян // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. – 2. – С. 224–228. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4661
dc.description.abstract Незважаючи на великий вибір методів лікування передракової патології шийки матки, питання про оптимальне та безпечне лікування молодих жінок із репродуктивними намірами ще відкрите. Матеріал та методи дослідження. Нами досліджено 37 жінок віком від 19 до 41 років з репродуктивними намірами. У всіх жінок була діагностована ЦІН I-II ступеня та інфекція вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16 типу. Результати дослідження та їх обговорення. Всі пацієнтки були розподілені на 2 групі. Жінки в 1й групі (n=20) отримали холодноплазменну коагуляцію шийки матки, жінки в 2й групі (n=17) отримали кріодеструкцію. Пацієнтки першої групи скаржилися на виділення протягом 14-17 днів (в середньому 15,55+1,28 днів; ДІ: 14,99-16,11). Тривалість виділень у жінок 2ої групи склала 30-40 днів (в середньому 35,82+2,96 днів; ДІ: 34,42-37,43). Повна епітелізація була завершена протягом 27-40 днів після холодноплазменної коагуляції (в середньому 30,2+1,18 днів; ДІ: 27,88- 32,52) та 35-62 днів після кріодуструкції (в середньому 46,47+1,96; ДІ: 42,63-50,31). Через 3 місяці після лікування у пацієнток обох груп відмічено зниження вірусного навантаження, із значним переважанням зниження вірусного навантаження в 1й групі ( 2λ = 3,95; p = 0,138; df = 2). Висновки. Враховуючи мінімальну глибину деструкцї тканини (< 2 мм) та вищу ефективність лікування використання «холодної» плазми може бути рекомендовано для лікування ЦІН І-ІІ у молодих пацієнток із репродуктивними намірами. uk_UA
dc.description.abstract Inspite of big variety of available treatment methods for precancerous pathology of cervix, finding optional and safe treatment for young women with reproductive plans is problematic. Material and methods. We observed 37 women aged 19-41 (mean age 31.76+1.12 years) with future reproductive plans. All women had CIN I-II and HPV type 16 infection. Results. All patients were divided into two matching groups. Patients in the first group (n=20) underwent cold plasma coagulation of cervix, patients in the second group 6 (n=17) underwent cryodestruction. Patients in the first group had discharge for 14-17 days (mean 15,55+1,28 days; CI: 14,99-16,11). Patients in the second group had 30-40 days of discharge(mean 35,82+2,96 days; CI: 34,42-37,43). Full epithelization was complete during 27-40 days after cold plasma therapy (mean 30,2+1,18 days; CI: 27,88-32,52) and 35-62 days after cryodestruction (mean 46,47+1,96; CI: 42,63- 50,31). 3 months after treatment viral load lessened in patients in both groups with more cases of low viral load and 7 (35%) cases of viral elimination in cold plasma group versus fewer cases of low viral load and 2 (11.76%) cases of viral elimination in cryodestruction group ( 2 λ = 3,95; p = 0,138; df = 2). Conclusions. Taking into consideration minimal depth of tissue destruction (< 2 mm) and higher efficiency of treatment cold plasma can be recomended for treatment of CIN I-II in young patients with reproductive plans. en
dc.description.abstract Несмотря на большой выбор методов лечения предраковой патологии шейки матки, вопрос об оптимальном и безопасном лечении молодых женщин с репродуктивными намерениями остается открытым. Материал и методы исследования. Нами обследовано 37 женщин в возрасте от 19 до 41 лет с репродуктивными намерениями. У всех женщин была диагностована ЦИН I-II степени и инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ) 16 типа. Результаты исследования и их обсуждение. Все пациентки были распределены на 2 группы. Женщины в 1й группе (n=20) пролечены холодноплазменной коагуляцей шейки матки, женщины в 2й группе (n=17) - криодеструкцей. Пациентки первой группы жаловались на выделения на протяжении 14-17 дней (в среднем 15,55+1,28 дней; ДИ: 14,99-16,11). Длительность выделений у женщин 2ой группы составила 30-40 дней (в среднем 35,82+2,96 дней; ДИ: 34,42-37,43). Полная эпителизация была завершена на протяжении 27-40 дней после холодноплазменной коагуляции (в среднем 30,2+1,18 дней; ДИ: 27,88-32,52) и 35-62 дней после криодуструкции (в среднем 46,47+1,96 дней; ДИ: 42,63-50,31). Через 3 месяца после лечения у пациенток обоих групп отмечено снижение вирусной нагрузки, со значительным преобладанием снижения вирусной нагрузки в 1й группе (2λ = 3,95; p = 0,138; df = 2). Выводы. Учитывая минимальную глубину деструкции ткани (< 2 мм) и большую эффективность лечения использование «холодной» плазмы может быть рекомендовано для лечения ЦИН І-ІІ у молодых пациенток с репродуктивными намерениями. ru
dc.language.iso uk en
dc.subject цервікальна інтраепітеліальна неоплазія uk_UA
dc.subject вірус папіломи людини uk_UA
dc.subject «холодна» плазма uk_UA
dc.subject кріодеструкція uk_UA
dc.subject лікування uk_UA
dc.subject cervical intraepithelial neoplasia uk_UA
dc.subject human papillomavirus en
dc.subject cold plasma en
dc.subject cryodestruction en
dc.subject treatment en
dc.subject цервикальная интраэпителиальная неоплазия ru
dc.subject вирус папилломы человека ru
dc.subject «холодная» плазма ru
dc.subject криодеструкция ru
dc.subject лечение ru
dc.title Використання «холодної» плазми в лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, асоційованої з ВПЛ-інфекцією uk_UA
dc.title.alternative Cold plasma energy in treatment of cervical intraepithelial lesion associated with HPV infection en
dc.title.alternative Использование «холодной»плазмы в лечении цервикальной интраэпителиальной неоплазии, ассоциированной с ВПЧ-инфекцией ru
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account