Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) ISSN 2522-9583

Ласкаво просимо в Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) - електронний архів документів, публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

Використання матеріалів, отриманих з ІРОНМедУ, виключно некомерційне, посилання на джерело з Репозиторію й вказівку автора твору обов'язкові. Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) створений за підтримки Бібліотеки університету. Перед реєстрацією і розміщенням матеріалів в ІРОНМедУ ознайомтесь з Інструкцією. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

За питаннями реєстрації щодо використовування репозиторія та розміщення публікацій звертатись:

>> відділ Репозиторія Електронної студентської бібліотеки за адресою: вул. Мечнікова, 2-а (2 поверх, кімн. 30)

>> за телефоном (048) 718-54-76,

>> адреса електронної пошти:repo.lib@onmedu.edu.ua ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Послідовність реєстрації користувача та розміщення матеріалів в ІРОНМедУ

2. Приклади бібліографічних описів документів, згідно ДСТУ 7.1:2006

3. Положення про Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету

4. Авторський договір про передачу не виключних прав на використання твору ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Communities in DSpace

Recently Added

 • Грубнік, В. В.; Парфентьєва, Н. Д.; Парфентьєв, Р. С.; Колкер, І. А.; Солодовнікова, Ю. О.; Чемересюк, І. Г.; Яблонська, В. Б.; Grubnik, V. V.; Parfentyeva, N. D.; Parfentyev, R. S.; Коlker, І. А.; Solodovnikova, Yu. О.; Chemeresyuk, І. G.; Yablonska, V. B. (2018)
  Мета. Комплексне оцінювання функціонального стану м’язів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах з використанням функціональних тестів та інтерференційної електроміографії. Матеріал і методи. Робота виконана ...
 • Салех, Е. Н.; Salekh, Е. N. (2018)
  Изучение заболеваний желчного пузыря (ЖП) и желчевыводящих путей (ЖВП) остается актуальной проблемой для современной клинической медицины, что обусловлено высокой частотой данного вида патологии, а также наличием ...
 • Грубник, В. В.; Бугридзе, З. Д.; Воротынцева, К. О.; Grubnik, V. V.; Bugridze, Z. D.; Vorotyntseva, K. O.; Грубнік, В. В.; Бугрідзе, З. Д.; Воротинцева, К. О. (2018)
  Цель работы: определить оптимальный метод оперативного вмешательства при рецидивных паховых грыжах. Материалы и методы. В период с сентября 2007 года по май 2011 года на базе Одесской областной клинической больницы было ...
 • Савицкий, И. В.; Циповяз, С. В.; Белаш, О. В.; Вастьянов, Р. С.; Знамеровский, С. Г.; Леник, Р. Г.; Григорьев, П. Е.; Мястковская, И. В.; Savytskyi, I. V.; Tshipoviaz, S. V.; Belash, О. V.; Vastyanov, R. S.; Znamerovskyi, S. G.; Lenik, R. G.; Grigoryev, P. Е.; Miastkivskaya, I. V. (2018)
  Цель. Исследовать гематологические показатели на 1, 3–и и 7–е сутки развития экспериментального перитонита. Материалы и методы. Исследование проведено на 180 крысах линии Вистар массой тела 180 – 200 г. Животные были ...
 • Малиновский, А. В.; Майоренко, М. Н.; Чернов, Н. Н.; Шигимага, М. Ю.; Кудинов, Д. В.; Malynovskyi, A. V.; Majorenko, М. N.; Chernov, N. N.; Shigimaga, M. J.; Kudinov, D. V. (2018)
  Цель. Выбор оптимального режима пневматической баллонной дилатации (ПБД) пищеводно–желудочного перехода под рентгенологическим контролем при ахалазии (АП) и стенозе (СП) пищевода после пластики пищеводного отверстия диафрагмы ...

View more