Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) ISSN 2522-9583

Ласкаво просимо в Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) - електронний архів документів, публікацій наукових досліджень співробітників, викладачів та студентів ОНМедУ.

Використання матеріалів, отриманих з ІРОНМедУ, виключно некомерційне, посилання на джерело з Репозиторію й вказівку автора твору обов'язкові. Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету (ІРОНМедУ) створений за підтримки Бібліотеки університету. Перед реєстрацією і розміщенням матеріалів в ІРОНМедУ ознайомтесь з Інструкцією. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

За питаннями реєстрації щодо використовування репозиторія та розміщення публікацій звертатись:

>> відділ Репозиторія Електронної студентської бібліотеки за адресою: вул. Мечнікова, 2-а (2 поверх, кімн. 30)

>> за телефоном (048) 718-54-76,

>> адреса електронної пошти:repo.lib@onmedu.edu.ua ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Послідовність реєстрації користувача та розміщення матеріалів в ІРОНМедУ

2. Приклади бібліографічних описів документів, згідно ДСТУ 7.1:2006

3. Положення про Інституціональний Репозиторій Одеського національного медичного університету

4. Авторський договір про передачу не виключних прав на використання твору ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Communities in DSpace

Recently Added

 • Пішак, В. П.; Бажора, Ю. І.; Брагін, Ш. Б.; Pishak, V. P.; Bazhora, Yu. I.; Bragin, Sh. B. (2004)
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затверджено МОЗ України (2000 р.). У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено ...
 • Бажора, Ю. І.; Чеснокова, М. М.; Польова, С. П.; Левицька, Н. А.; Bazhora, Yu. I.; Chesnokova, M. M.; Polyova, S. P.; Levytska, N. A.; Бажора, Ю. И.; Чеснокова, М. М.; Полевая, С. П.; Левицкая, Н. А. (2010)
  Проаналізовані сучасні методи молекулярно-генетичних досліджень в епідеміології туберкульозу. Показана роль молекулярної епідеміології у вивченні еволюції та філогеографії генетичних родин M. tuberculosis, важливість ...
 • Левицька, Н. О.; Ніколаєвський, В. В.; Шишкін, В. М.; Бажора, Ю. І.; Асмолов, О. К.; Levytsky, N. A.; Nikolaievskyi, V. V.; Shishkin, V. M.; Bazhorа, Yu. I.; Asmolov, O. K. (2003)
  У попередні роки в багатьох країнах світу спостерігається значне зростання захворюваності на мікоплазмову інфекцію, зокрема, – на туберкульоз. Одними з причин цього явища є розповсюдження резистентних до специфічних ...
 • Антоненко, П. Б.; Кресюн, В. Й.; Бажора, Ю. І.; Годован, В. В.; Антоненко, К. О.; Antonenko, P. B.; Kresyun, V. I.; Bazhora, Yu. I.; Godovan, V. V.; Antonenko, K. O.; Антоненко, П. Б.; Кресюн, В. И.; Бажора, Ю. И.; Годован, В. В.; Антоненко, Е. А. (2010)
  Целью данной работы было генотипирование Mycobacterium tuberculosis путем определения шести локусов VNTR (MIRU10, MIRU26, MIRU31, MIRU39, MIRU40, ETR-A) и определение особенностей генотипа штаммов M. tuberculosis с ...
 • Комлевой, О. М.; Бажора, Ю. І.; Пашолок, С. П.; Швець, Л. В.; Komlevoi, O. M.; Bazhora, Yu. I.; Pasholok, S. P.; Shvets, L. V. (2003)
  У ряді публікацій останніх років вказується на діагностичну цінність методу лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС) різних біологічних рідин (плазма/сироватка крові, змивна рідина зі слизових оболонок рота і порожнини ...

View more